1997 1998 1999 2000 2001 2002


VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Hornicko-geologická fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

pořádají osmý ročník mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol

STOČ´2003 - Studentská tvůrčí a odborná činnost

Termín: 6. května 2003 (900 - 1700) v Ostravě, areál VŠB - TU Ostrava-Poruba, ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Zahájení: Pro všechny sekce 900 - 920 Aula NK
Sekce: S1 - Teorie a aplikace systémů řízení F321

 

S2 - Aplikovaná informatika F204

 

S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI JC223

 

S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů D221

 

S5 - Informatika v ekonomice JC425
Oběd: Pro soutěžící a porotce sponzorován organizátory 1330 - 1400 Menza VŠB-TUO
Ukončení: Vystoupení sponzorů, předání cen 1430 - 1600
Závěrečný protokol STOČ 2003
Aula NK
Foto & video: Videosekvence z průběhu soutěže 6 minut, 31 MB, 192 x 144 bodů
Fotogalerie z průběhu soutěže 35 snímků 1280 x 960 bodů
Podmínky:
  • soutěž je určena studentům vysokých škol z ČR, SR, Polska
  • počet a zaměření sekcí může být organizátory upraven podle zaměření a počtu přihlášených prací
  • studenti se přihlašují samostatně nebo prostřednictvím fakulty (katedry, školy):
    • přihláška s uvedením počtu (případně názvu prací, sekce a případně návrhu jmen porotců z fakulty) zaslat do 4. 4. 2003
    • anotace (bude vydán Sborník STOČ´2003) - jedna úplná textová strana formátu A4 včetně případného obrázku ve MS-Wordu - E-mailem, zaslat nejpozději do 11. 4. 2003 (šablonu se vzorem viz na http://akce.fs.vsb.cz/2003/stoc2003/anotace.zip). Požadovaný formát anotace je nutno dodržet, neboť sborník bude publikován také na síti Internet, ve formátu PDF.
  • studentské soutěžní práce (2 exempláře) v rozsahu max. 10 str. (může být 2 sloupcová sazba) včetně příloh a obrázků je možno doručit v předstihu na adresu organizátorů nebo předložit odborné komisi před začátkem jednání sekce
  • účastníci přednesou teze svých soutěžních prací (max. 10 min vystoupení) na studentské konferenci v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem (k dispozici bude PC s Win2000+MSOffice2000, dataprojektor s rozlišením nejméně 800x600, zpětný projektor)
Ceny: Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo (2000, 1500, 1000 Kč v každé sekci) a věcnými cenami od sponzorů - PANTEK (CS), s. r. o. Hr. Králové - Wonderware distributor, ControlTech, s. r. o. Kolín - Allen-Bradley distributor, INGELECTRIC, a. s. Ostrava, AutoCont Control Systems, s. r. o. Ostrava, Microsys spol. s r. o. Ostrava, NORTECH spol. s r. o. Ostrava, Spectris Praha spol. s r. o. - Brüel & Kjaer, NAM systems, a. s., MEDIUM SOFT a.s. Ostrava, Microsoft s. r. o. Praha, AB - CONTROL s. r. o. Brno, FCC Public, s. r. o. Praha, SmS VTSaP - KAKI Ostrava, a dalších firem.
Informace:

Přesné organizační pokyny a aktuální informace jsou dostupné na INTERNETu - http://akce.fs.vsb.cz/2003/stoc2003/Welcome.htm.

Garanti: Prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, FS VŠB - TU Ostrava
Dr. Ing. Oldřich Kodym, HGF VŠB - TU Ostrava
Kontaktní adresa: Katedra automatizační techniky a řízení-352
STOČ 2003
VŠB-TU Ostrava
ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: 59 732 4113 fax: 59 691 6129
Záštita: Děkan FS - Prof. Ing. Petr Horyl, CSc.
Děkan HGF - Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Děkan FEI - Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Organizační výbor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc.
Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Lenka Landryová, CSc.
Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Mgr. Petr Tiefenbach
Ing. Jan Gottfried
Ing. Michal Řepka
Ing. Jiří Kulhánek
Ing. Marek Babiuch, Ph.D.

Tištěná verze pozvánky ve formátu PDF je k dispozici zde: Welcome.pdf. Úplný text sborníku anotací je k dispozici zde: Sbornik.pdf


Seznam přihlášených účastníků (soutěžících, porotců i zástupců sponzorů), Seznam přihlášených soutežních prací, Zařazení prací do sekcíWebmaster: Radim Farana

Autor HTML verze, šablon a pomocných dokumentů: Radim Farana