VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Fakulta hornicko-geologická

pořádají 2. ročník mezinárodní soutěže pro studenty vysokých škol, konaný jako Workshop v rámci VI.th International Symposium MPES '97

STOČ´97 Studentská tvůrčí a odborná činnost

Termín:13. května 1997 (900 - 1700) v Ostravě, areál VŠB - TU Ostrava - Poruba, ul. 17. listopadu č. 15
Sekce:S1 - Teorie a aplikace systémů řízení Garantuje FS TUO
S2 - Aplikovaná informatika Garantuje FS TUO
S3 - Počítačové řízení výrobních procesů s podporou SCADA/MMI Garantuje HGF TUO
S4 - Aplikace programovatelných logických automatů PLC Garantuje HGF TUO
Podmínky:
 • soutěž je určena studentům vysokých škol z ČR a SR
 • studenti se přihlašují samostatně nebo prostřednictvím fakulty (katedry):
  - předběžná přihláška s uvedením počtu (případně názvu prací a návrh jmen porotců z fakulty) zaslat do 23. 4. 1997
  - konečná přihláška včetně anotace (bude vydán Sborník STOČ´97) - 1 úplná textová strana včetně případného obrázku ve MS-Wordu 6(7) - disketa, E-mail zaslat nejpozději do 1. 5. 1997 (šablonu se vzorem anotace je možno získat zde
 • zaslání studentských soutěžních prací (2 exempláře) v rozsahu max 10 str. (může být 2 sloupcová sazba) včetně příloh a obrázků - do 10. 5. 1997
 • účastníci přednesou teze svých prací (délka vystoupení včetně případné prezentace max. 10 minut) na studentské konferenci v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem (k dispozici bude PC s Win95+WinOffice95, zpětný projektor)
Ceny:Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami (2000 , 1500, 1000 Kč v každé sekci ) a věcnými cenami od sponzorů - PANTEK (CS)- Factory Suite, InTouch 256, InTouch 128. SPEL , Allen-Bradley - PLC Micrologic 1000, frekvenční. měniče A-B. AutoCont Control Systems - komponenty pro PC
Informace:
 • Adresy: HGF VŠB - TU Ostrava, Dr. Ing. V. Kebo nebo
  FS VŠB - TU Ostrava, Dr. RNDr. L. Smutný
  ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
  069-699 3481, 069-699 3484 fax: 069-699 3213, 069-444 213
Záštita:Děkan FS - Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
Děkan HGF - Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc.

Přihláška

k účasti na 2. ročníku mezinárodní soutěže konané na VŠB - Technické univerzitě Ostrava dne 13. 5. 1997


STOČ´97 Studentská tvůrčí a odborná činnost

Účastník:
Upřesnění: porotce soutěžící
Škola, fakulta: Ročník:
Kontaktní adresa:
Sekce:S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
S2 - Aplikovaná informatika
S3 - Počítačové řízení výrobních procesů s podporou SCADA/MMI
S4 - Aplikace programovatelných logických automatů PLC
Název práce:
Autoři:
Ubytování: z 12.5. na 13.5. (koleje VŠB - TU Ostrava-Poruba) - počet lůžek: ...........
Anotace:celostránková anotace v MS Wordu 6 (7): na disketě 3,5"
E-mail

šablona Anotace.doc obsahující ukázkový text jednostránkové anotace je dostupná zde

Odeslat na adresy: HGF VŠB - TU Ostrava, Dr. Ing. V. Kebo
FS VŠB - TU Ostrava, Dr. RNDr. L. Smutný
ul. 17. listopadu č. 15,708 33 Ostrava - Poruba
tel: 069-699 3481, 069-699 3484 fax: 069-699 3213, 069-444 213

Podpis účastníka: ......................................................... Datum: ..............................


Výsledky soutěže jsou dostupné zde