STOČ 2003

VŠB-TU Ostrava, 6.5.2003

List of papers

B D J K L M N P R S Š T U V W Z


B

Authors Title Number
Bělica, Petr Robustní řízení nelineárních dynamických podsystémů 32
Bencúr, Andrej Kompaktní modul sběru dat pro aplikace meteorologických měření 47
Benda, Miroslav Prenos dát v pásme 433,92 MHz meranie teploty 11
Bukal, Petr Využití virtuální reality v prostředí Internetu (VRML) 15

Return to List of papers


D

Authors Title Number
Dlouhý, Petr Řízení topných cyklů na koksovací baterii programovatelným logickým automatem 16

Return to List of papers


J

Authors Title Number
Jaco, Martin Návrh riadiaceho systému krokovej pece na báze simulačného modelu 10
Jakubovský, Jaroslav Tvorba intranetu v podmienkach výrobného podniku 3
Janík, Ondřej, Zapletal, Štěpán, Dědek, Michal & Walový, Petr Výukový model automatického řízení dopravníkové linky 8
Jarolím, Lukáš Modelování a operativní řízení výroby na sádrovcovém dole 26

Return to List of papers


K

Authors Title Number
Kačur, Ján Dopredné riadenie vykurovacej koksárenskej batérie 9
Klimek, Aleksander & Sontag, Adam Robot and chess – the problem of positioning of robot arm MITSUBISHI RV – E2 based on playing chess. 24
Kocian, Martin Měření kapacity uhlíkových elektrod v kapalném i gelovém elektrolytu vybraného složení 7
Kocur, Miroslav Řízení převíjecí řezačky slídového papíru 22
Kopecký, Michal Programová podpora měřicích a řídicích úloh s PC 31
Krejza, Ondřej Vodivost gelových elektrolytů obsahujících vybrané soli 18
Kukutsch, Radovan & Zoubek, Vlastimil Prezentace firmy Sunrise, s.r.o. 25

Return to List of papers


L

Authors Title Number
Lorenziniová, Michaela, Bogdanová, Silvie & Páral, Stanislav Prezentace marketingového výzkumu, obchodní politiky a strategie fiktivní firmy Genius s.r.o 23

Return to List of papers


M

Authors Title Number
Mader, Petr Databázová podpora provozních měření 48
Mader, Petr & Kedroň, Ivan Informační systém katedry 1
Mašek, Petr Řízení výroby průmyslového podniku v systému CAM 30
Motal, Jiří, Vykrent, Martin, Pěch, Viktor, Konvička, Stanislav & Dohnal, Tomáš Prezentace dosavadní činnosti fiktivní firmy MoravianPlast 29

Return to List of papers


N

Authors Title Number
Nestroj, Lukáš Vizualizace trendových dat ve 3D scéně 14
Novotný, Jiří, Richterek, Jiří & Kurka, Daniel Řízení protézy dolní končetiny 46

Return to List of papers


P

Authors Title Number
Plch, Michal Databázová podpora evidence a plnění úkolu 38
Pravňanský, Jan Řízení a regulace technologického procesu flotace na dole ČSA 21

Return to List of papers


R

Authors Title Number
Rečka, David OPC servery pro monitorování technologických procesů 35
Reimer, Martin Tvorba laboratorního modelu 19
Románek, David Využití komunikačního procesoru CP343-1 IT (CP443-1 IT) v automatizační praxi 36

Return to List of papers


S

Authors Title Number
Sapík, Tomáš Modelování ekonomických vztahů rekultivace a sanace na ložisku Kobeřice. 33
Seman, Slavomír Bezdrôtový merač vlhkosti v pásme 433,92 MHz 12
Struhár, Miroslav Programový systém pre návrh spojitých a diskrétnych regulátorov s animáciou 37
Svoboda, Milan Fuzzy řízení neutralizačních procesů 2
Svrček, Roman Statistická analýza dat snímaných na skládkách komunálního odpadu 28

Return to List of papers


Š

Authors Title Number
Šišpera, Pavel Systém pro monitorování polohy vozidel 43
Škvain, Karel Návrh optimalizace spotřeby energie při výrobě a distribuci pitné vody 41
Špilka Marek Systém řízení technologie v prostředí SCADA/MMI s podporou rozhodování. 44
Štefanka, Jozef Použitie SOMA pri návrhu riadiaceho impulzu 27

Return to List of papers


T

Authors Title Number
Taraba, Radek Informační systém kolejových vozidel 4

Return to List of papers


U

Authors Title Number
Uherčík, Peter Signalizácia poplachu s telefónom GSM 13
Urban, Pavel Dotazníkový průzkum „Atraktivita outsourcingu“ 5
Urbánek, Štefan Learning of a System by Using Simulation with Minimal Assumptions 40

Return to List of papers


V

Authors Title Number
Vzorek, Petr Řízení modelu z virtuální technologické scény 17

Return to List of papers


W

Authors Title Number
Wojciaszyk, Petr Řízení identifikace pomocí iButton 34

Return to List of papers


Z

Authors Title Number
Zedníček, Ondřej Monitorování záznamů rozložení teplot při skladování transfúzních přípravků 39

Return to List of papers

Output from web system prepared on: 5/9/2002 10:00:00 PM
In case of problems contact our webmaster