STOČ 2003

6.5.2003 - VŠB-TU Ostrava


Programme

May 6, 2003, 9:30 - 13:00 : S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
May 6, 2003, 9:30 - 13:00 : S2 - Aplikovaná informatika
May 6, 2003, 9:30 - 13:00 : S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
May 6, 2003, 9:30 - 13:00 : S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
May 6, 2003, 9:30 - 13:00 : S5 - Informatika v ekonomice


May 6, 2003, 9:30 - 13:00 : S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
Room: F321

Order Authors Title
1 Bílek, Petr Odhad tepelných toků budovy pomocí genetických algoritmů
2 Hlavicová, Tereza & Kubát, Pavel Využití procesního modelování pro zavedení automatizace
3 Jaco, Martin Návrh riadiaceho systému krokovej pece na báze simulačného modelu
4 Svoboda, Milan Fuzzy řízení neutralizačních procesů
5 Klimek, Aleksander & Sontag, Adam Robot and chess – the problem of positioning of robot arm MITSUBISHI RV – E2 based on playing chess.
6 Kačur, Ján Dopredné riadenie vykurovacej koksárenskej batérie
7 Bělica, Petr Robustní řízení nelineárních dynamických podsystémů
8 Štefanka, Jozef Použitie SOMA pri návrhu riadiaceho impulzu
9 Pravňanský, Jan Řízení a regulace technologického procesu flotace na dole ČSA

Return to Content


May 6, 2003, 9:30 - 13:00 : S2 - Aplikovaná informatika
Room: F204

Order Authors Title
1 Bukal, Petr Využití virtuální reality v prostředí Internetu (VRML)
2 Jakubovský, Jaroslav Tvorba intranetu v podmienkach výrobného podniku
3 Struhár, Miroslav Programový systém pre návrh spojitých a diskrétnych regulátorov s animáciou
4 Plch, Michal Databázová podpora evidence a plnění úkolu
5 Mader, Petr & Kedroň, Ivan Informační systém katedry
6 Taraba, Radek Informační systém kolejových vozidel
7 Rečka, David OPC servery pro monitorování technologických procesů
8 Urbánek, Štefan Learning of a System by Using Simulation with Minimal Assumptions
9 Wojciaszyk, Petr Řízení identifikace pomocí iButton
10 Mader, Petr Databázová podpora provozních měření

Return to Content


May 6, 2003, 9:30 - 13:00 : S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
Room: JC223

Order Authors Title
1 Dlouhý, Petr Řízení topných cyklů na koksovací baterii programovatelným logickým automatem
2 Janík, Ondřej, Zapletal, Štěpán, Dědek, Michal & Walový, Petr Výukový model automatického řízení dopravníkové linky
3 Kocur, Miroslav Řízení převíjecí řezačky slídového papíru
4 Nestroj, Lukáš Vizualizace trendových dat ve 3D scéně
5 Románek, David Využití komunikačního procesoru CP343-1 IT (CP443-1 IT) v automatizační praxi
6 Reimer, Martin Tvorba laboratorního modelu
7 Škvain, Karel Návrh optimalizace spotřeby energie při výrobě a distribuci pitné vody
8 Špilka Marek Systém řízení technologie v prostředí SCADA/MMI s podporou rozhodování.
9 Vzorek, Petr Řízení modelu z virtuální technologické scény

Return to Content


May 6, 2003, 9:30 - 13:00 : S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
Room: D221

Order Authors Title
1 Benda, Miroslav Prenos dát v pásme 433,92 MHz meranie teploty
2 Novotný, Jiří, Richterek, Jiří & Kurka, Daniel Řízení protézy dolní končetiny
3 Kocian, Martin Měření kapacity uhlíkových elektrod v kapalném i gelovém elektrolytu vybraného složení
4 Krejza, Ondřej Vodivost gelových elektrolytů obsahujících vybrané soli
5 Seman, Slavomír Bezdrôtový merač vlhkosti v pásme 433,92 MHz
6 Uherčík, Peter Signalizácia poplachu s telefónom GSM
7 Kopecký, Michal Programová podpora měřicích a řídicích úloh s PC
8 Šišpera, Pavel Systém pro monitorování polohy vozidel
9 Zedníček, Ondřej Monitorování záznamů rozložení teplot při skladování transfúzních přípravků
10 Bencúr, Andrej Kompaktní modul sběru dat pro aplikace meteorologických měření

Return to Content


May 6, 2003, 9:30 - 13:00 : S5 - Informatika v ekonomice
Room: JC425

Order Authors Title
1 Jendryščík, Miloš Systémová analýza zabezpečení přípravných pracovišť na Dole ČSA
2 Jarolím, Lukáš Modelování a operativní řízení výroby na sádrovcovém dole
3 Kukutsch, Radovan & Zoubek, Vlastimil Prezentace firmy Sunrise, s.r.o.
4 Lorenziniová, Michaela, Bogdanová, Silvie & Páral, Stanislav Prezentace marketingového výzkumu, obchodní politiky a strategie fiktivní firmy Genius s.r.o
5 Motal, Jiří, Vykrent, Martin, Pěch, Viktor, Konvička, Stanislav & Dohnal, Tomáš Prezentace dosavadní činnosti fiktivní firmy MoravianPlast
6 Sapík, Tomáš Modelování ekonomických vztahů rekultivace a sanace na ložisku Kobeřice.
7 Svrček, Roman Statistická analýza dat snímaných na skládkách komunálního odpadu
8 Mašek, Petr Řízení výroby průmyslového podniku v systému CAM
9 Urban, Pavel Dotazníkový průzkum „Atraktivita outsourcingu“

Return to Content


Output from web system prepared on: 9.5.2003 10:00:00
In case of problems contact our webmaster