VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Hornicko-geologická fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

pořádají čtvrtý ročník mezinárodní soutěže pro studenty vysokých i středních škol, v rámci přípravy mezinárodní konference ICEE´99, v roce 150. výročí založení VŠB-TU Ostrava

STOČ´99 - Studentská tvůrčí a odborná činnost

Zahájení soutěže Zahájení STOČ Zahájení STOČ Zahájení STOČ

Termín:

28. dubna 1999 (900 - 1700) v Ostravě, areál VŠB - TU Ostrava-Poruba, ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - 8

Sekce:

S1 - Teorie a aplikace systémů řízení

Sekce S1 STOČ

J259
S2 - Aplikovaná informatika

Sekce S2 STOČ Sekce S2 STOČ

F321
S3 - Počítačové řízení výrobních procesů s podporou SCADA/HMI

Sekce S3 STOČ

J423
S4 - Aplikace programovatelných logických automatů PLC

Sekce S4 STOČ Sekce S4 STOČ

J225

Předávání cen Předávání cen STOČPředávání cen STOČ

Závěrečný protokol - DOC 303 kB

Podmínky:

 • soutěž je určena studentům vysokých i středních škol (oddělené sekce) z ČR a SR
 • studenti se přihlašují samostatně nebo prostřednictvím fakulty (katedry, školy):
  • přihláška s uvedením počtu (případně názvu prací, sekce a návrh jmen porotců z fakulty) zaslat do 15. 3. 1999
  • anotace (bude vydán Sborník STOČ´99) - 1 úplná textová strana včetně případného obrázku ve MS-Wordu - E-mail (disketa), zaslat nejpozději do 8. 4. 1999 (šablonu se vzorem viz na http://akce.fs.vsb.cz/1999/stoc99/anotace.zip)
 • zaslání studentských soutěžních prací (2 exempláře) v rozsahu max. 10 str. (může být 2 sloupcová sazba) včetně příloh a obrázků - do 19. 4. 1999
 • účastníci přednesou teze svých prací (max. 10 min vystoupení + 5 min diskuze) na studentské konferenci v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem (k dispozici bude PC s Win95/98/NT+WinOffice97, dataprojektor, zpětný projektor)

Ceny:

Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami (2000 , 1500, 1000 Kč v každé sekci) a věcnými cenami od sponzorů - PANTEK (CS) Hr. Králové - Wonderware distributor, SPEL, s.r.o. Kolín - Allen-Bradley distributor, AutoCont Control Systems Ostrava, Microsys spol. s r. o. Ostrava, Microsoft, a. s. Praha, OCHI-INŽENÝRING spol. s r.o., OCHI PNEUKOM spol. s r.o., NORTECH spol. s r.o., Severomoravská energetika, a. s., SmS VTSaP - KAKI.

Informace:

Přesné organizační pokyny a aktuální informace jsou dostupné na INTERNETu - http://akce.fs.vsb.cz/1999/stoc99/Welcome.htm. V textové podobě je možno je získat na adrese http://akce.fs.vsb.cz/1999/stoc99/Welcome.zip

Adresy: HGF VŠB - TU Ostrava, Doc. Dr. Ing. V. Kebo
nebo FS VŠB - TU Ostrava, Dr. RNDr. L. Smutný
ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
(069-699 3481, 069-699 3484 fax: 069-699 3213, 069-444 213

Záštita:

Děkan FS - Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
Děkan HGF - Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc.
Děkan FEI - Doc. Ing. Karel Chmelík


Přihláška

k účasti na 4. ročníku mezinárodní soutěže konané na VŠB - TU Ostrava dne 28. 4. 1999

STOČ´99 Studentská tvůrčí a odborná činnost

Účastník:
Upřesnění: soutěžící porotce sponzor
Škola, fakulta:   Ročník:
Kontaktní adresa:  
E-mail: @
Sekce: S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
S2 - Aplikovaná informatika
S3 - Počítačové řízení výrobních procesů s podporou SCADA/HMI
S4 - Aplikace programovatelných logických automatů PLC
Název práce:  
Autoři:  
Ubytování: z 27.4. na 28.4. (koleje VŠB-TU Ostrava-Poruba, dvojlůžkové pokoje) -
Závazná objednávka na počet pokojů:
Anotace: celostránková anotace v MS Wordu 2,6,7 (97): na disketě 3,5'
E-mail


Odeslat na adresy: HGF VŠB - TU Ostrava, Doc. Dr. Ing. V. Kebo nebo
FS VŠB - TU Ostrava, Dr. RNDr. L. Smutný
ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: (069-699 3481, 069-699 3484 fax: 069-699 3213, 069-444 213

Doporučujeme přednostně preferovat poštu pomocí E-mailu, včetně zaslání přihlášky, anotace a další případné korespondence. Přihlášku vyplní každý účastník STOČ samostatně.

Podpis účastníka: .........................................................


On-line přihlášení

Adresa účastníka:
Příjmení:  
Jméno:   
Tituly:   
Škola:   
Adresa:   
Obec:    
PSČ:    
Stát:    
Email:   
Fax:    
Mám zájem o: účast jako porotce, sponzorování akce, soutěž se svojí prací: Soutěžní práce: Název: Autoři: Anotace (max. 255 znaků): Věnujte, prosím, pozornost vyplnění všech údajů.

Pozn.: Pokud se vaše přihláška více než po týdnu neobjeví v seznamu aktuálně přihlášených účastníků, zašlete svoji přihlášku elektronickou poštou. Okamžitě po vložení vaší přihlášky si můžete zaregistrování zkontrolovat v online výstupu z databáze. Již zaregistrované přihlášky jsou z této databáze postupně odebírány! Seznam nových účastníků zapsaných do databáze (online)


Informace pouze pro organizační výbor:

HESLO:    

Autor HTML verze, šablon a pomocných dokumentů, fotografií a videonahrávek: Radim Farana