Aktivizace lidských zdrojů 24.- 25. 11. 1998

Aktivizace lidských zdrojů

pro rozvoj České republiky na přelomu tisíciletí,

ALZ '98 : 24. - 25. 11. 1998


Organizátoři |  Tématické okruhy |  Kalendář |  Program |  Příspěvky
Ceny |  Pokyny |  Ubytování |  Výstava
FotogalerieNew Item |  Závěry a doporučeníNew Item
STOČ'98 |  ICEE'98 Rio de Janeiro |  ICEE'99 Ostrava


Cíl národní konference

Aktivizovat lidské zdroje pro rozvoj České republiky na přelomu tisíciletí se zaměřením na region severní Moravy a Slezska.
Informovat o podmínkách a omezeních rozvoje lidských zdrojů pro úspěšný rozvoj regionu.

Národní konference je pořádána v rámci přípravy Mezinárodní konference ICEE '99 : Progress Through Partnership, která bude pořádána v roce 1999 v Ostravě v rámci 150. výročí založení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Předchozí ročníky konference se konaly v Chicagu (ICEE '97) a Rio de Janeiru (ICEE '98). Součástí konference je také odborná výstava.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava, Sdružení pro rozvoj severní Moravy a Slezska,


Konference a výstava jsou určeny pro


Organizátoři |  Tématické okruhy |  Kalendář |  Program |  Příspěvky
Ceny |  Pokyny |  Ubytování |  Výstava | 
FotogalerieNew Item |  Závěry a doporučeníNew Item
STOČ'98 |  ICEE'98 Rio de Janeiro |  ICEE'99 Ostrava


Design © 1998 Radim Farana, Department of Control Systems and Instrumentation