Aktivizace lidských zdrojů 24.- 25. 11. 1998

Aktivizace lidských zdrojů

pro rozvoj České republiky na přelomu tisíciletí,

ALZ '98 : 24. - 25. 11. 1998


Termínový kalendář

Konference

Uzávěrka předběžných přihlášek 30. 4. 1998
Potvrzení o zařazení referátu do programu konference 31. 5. 1998
Odeslání pozvánek a závazných přihlášek s programem konference 31. 7. 1998
Uzávěrka příspěvků do sborníku referátů 31. 8. 1998
Uzávěrka závazných přihlášek účastníků konference 15. 10. 1998
Úhrada účastnických poplatků nejpozději do 15. 10. 1998

Výstava

Uzávěrka předběžných přihlášek 30. 4. 1998
Zaslání závazných přihlášek vč. příloh 15. 5. 1998
Uzávěrka závazných přihlášek 31. 7. 1998
Fakturace zálohy na výstavu 28. 8. 1998

Výstavu bude realizovat firma Výstavy Ostrava, s.r.o.


Návrat na hlavní stránku