VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Hornicko-geologická fakulta

pořádají třetí ročník mezinárodní soutěže pro studenty vysokých škol, konaný jako Workshop v rámci přípravy ICEE´99

STOČ´98 - Studentská tvůrčí a odborná činnost

Termín:

21. května 1998 (900 - 1600) v Ostravě, areál VŠB - TU Ostrava-Poruba, ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - 8

Zahájení:

Audiovizuální učebna J259 900-930

Jednání:

Jednání v soutěžních sekcích 930-1300

Sekce:

S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
Sekce S1 Sekce S1
místnost J259
S2 - Aplikovaná informatika
Sekce S2 Sekce S2
učebna F204
S3 - Počítačové řízení výrobních procesů s podporou SCADA/HMI
Sekce S3 Sekce S3
učebna J426
S4 - Aplikace programovatelných logických automatů PLC
Sekce S4 Sekce S4 Sekce S4
VŠ-J225, SŠ-J217

Oběd:

Menza VŠB-TUO 1300-1400

Jednání:

Odpolední odborný program - představení sponzorujících firem a organizátorů
Prezentace fy Microsoft Auditorium při prezentaci firem
1400-1500

Ocenění:

Vyhlášení výsledků a předání cen
Vítězové sekce S1 Vítězové sekce S2
1500-1530

Ceny:

Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami (2000 , 1500, 1000 Kč v každé sekci) a věcnými cenami od sponzorů - PANTEK (CS) Hr. Králové - Wonderware distributor, SPEL, s.r.o. Kolín - Allen-Bradley distributor, Microsoft, s.r.o., OCHI-INŽENÝRING spol. s r.o., OCHI PNEUKOM spol. s r.o., NORTECH spol. s r.o.

Zajištění:

Soutěžícím bude k dispozici zpětný projektor, počítač PC - 486/Pentium + Win95/WinNT + MS Office 97, projekční rámeček nebo jiné obdobné zařízení připojitelné k PC. Účastníci a porotci obdrží malé občerstvení v průběhu jednání sekcí a oběd v menze VŠB-TUO.

Informace:

Přesné organizační pokyny a aktuální informace jsou dostupné na INTERNETu - http://akce.fs.vsb.cz/1998/stoc/Welcome.htm.
Adresy: HGF VŠB - TU Ostrava, Doc. Dr. Ing. V. Kebo
nebo FS VŠB - TU Ostrava, Dr. RNDr. L. Smutný
ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
(069-699 3481, 069-699 3484 fax: 069-699 3213, 069-444 213

Záštita:

Děkan FS - Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
Děkan HGF - Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc.


Fakultní a školní kola

Na řadě fakult probíhají také fakultní či celoškolská kola STOČ (někdy s mírně odlišným názvem). Na fakultě strojní VŠB-TUO proběhlo fakultní kolo 15. 4. 1998. Průběh dokumentují následující fotografie:

Fakultní kolo STOČ FS VŠB-TUO Fakultní kolo STOČ FS VŠB-TUO Fakultní kolo STOČ FS VŠB-TUO


Seznam přihlášených prací

Seznam přihlášených soutěžních prací a jejich pořadí je k dispozici zde.


Závěrečný protokol

Závěrečný protokol soutěže je k dispozici zde.


Autor HTML verze, šablon a pomocných dokumentů: Radim Farana