Aktivizace lidských zdrojů 24.- 25. 11. 1998

Aktivizace lidských zdrojů

pro rozvoj České republiky na přelomu tisíciletí,

ALZ '98 : 24. - 25. 11. 1998


Ubytování

Ubytování si hradí účastnící konference sami. Organizační sekretariát konference rezervuje ubytování přímo v hotelovém zařízení kolejí Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na základě závazné přihlášky ubytování (součást závazné přihlášky).

Návrat na hlavní stránku