Aktivizace lidských zdrojů 24.- 25. 11. 1998

Aktivizace lidských zdrojů

pro rozvoj České republiky na přelomu tisíciletí,

ALZ '98 : 24. - 25. 11. 1998


Zasedání koordinační komise 3. 3. 1998

Zasedání koordinační komise 3. 3. 1998
Zleva: Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc., Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc., Ing. Miroslav Fabian, Ing. Vladimír Smíšek, CSc.
Zasedání koordinační komise 3. 3. 1998
Zleva: Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc., Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc., Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ing. Miroslav Fabian, Ing. Vladimír Smíšek, CSc.

Zasedání přípravného organizačního výboru 2. 6. 1998

Zasedání přípravného organizačního výboru 2. 6. 1998
Zasedání přípravného organizačního výboru 2. 6. 1998

Jednání konference 24. - 25. 11. 1998

ALZ 98 - Zahájení konference : 24.11.1998

ALZ 98 - Dopolední jednání : 24.11.1998

ALZ 98 - Jednání v kuloárech : 24.11.1998

ALZ 98 - Odpolední jednání : 24.11.1998

ALZ 98 - Slavnostní raut : 24.11.1998

ALZ 98 - Druhý den jednání : 25.11.1998


Návrat na hlavní stránku