Aktivizace lidských zdrojů 24.- 25. 11. 1998

Aktivizace lidských zdrojů

pro rozvoj České republiky na přelomu tisíciletí,

ALZ '98 : 24. - 25. 11. 1998


Hlavní tématické okruhy konference

Pracovní a životní podmínky v regionu

Informace o lidských zdrojích regionu

Interakce VŠ - praxe

Vzdělávání a získávání odborníků pro praxi

Aktivizace studentů k tvůrčí činnosti

Profil absolventa střední a vysoké školy pro začátek třetího tisíciletí

Celoživotní vzdělávání, distanční studium


Návrat na hlavní stránku