Aktivizace lidských zdrojů 24.- 25. 11. 1998

Aktivizace lidských zdrojů

pro rozvoj České republiky na přelomu tisíciletí,

ALZ '98 : 24. - 25. 11. 1998


Organizační pokyny

Účast na konferenci zajistíte zasláním přiložené přihlášky a zasláním účastnického poplatku do 15. 10. 1998.

Závaznou přihlášku vyplňte a zašlete pro každou přihlášenou osobu samostatně na organizační sekretariát konference:
Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska
paní Eva Haráčová, Nemocniční 13, 702 00 Ostrava
Tel.: 069/6117222
Fax: 069/6115805
  • Účastnický poplatek na konferenci
3 000,- + 150,- (5 % DPH) = 3 150,- Kč
  • (Pedagogičtí pracovníci škol s uvedením školy, kde působí)
1 500,- + 75,- (5 % DPH) = 1 575,- Kč
  • Účast a vystoupení s firemním referátem
cena dle dohody
  • Samostatná firemní prezentace
cena dle dohody

zašlete do 15. 10. 1998 na Komerční banku Ostrava, č. účtu 25805-761/0100, variabilní symbol 294, ve prospěch Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska, IČO: 00576310, DIČ: 388-00576310. Daňový doklad bude zaslán obratem Vaší účtárně.

Účastnický poplatek pro účastníky je smluvní. Zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a realizací akce včetně sborníku přednášek. V případě neúčasti poplatek nevracíme, sborník zašleme poštou.

Pokyny pro autory

Šablona příspěvku je k dispozici buď ve formátu Word 6.0/95 nebo v obrazové podobě první a druhé stránky.


Návrat na hlavní stránku