ENGLISH VERSION

Organizátoři

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Program

Termín: 26. dubna 2007 (900 - 1600) v Ostravě, areál VŠB - TU Ostrava-Poruba, ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Prezence účastníků: Pro všechny sekce 830 - 900 Aula VŠB-TUO - NA2
Zahájení: Pro všechny sekce 900 - 920 Aula VŠB-TUO - NA2
Sekce: S1 - Teorie a aplikace systémů řízení Aula VŠB-TUO - NA2

 

S2 - Aplikovaná informatika F321

 

S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI J223

 

S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů NK 325 - Hudební salonek

 

S5 - Informační systémy a management J259

 

S6 - Automobily a doprava H309
Oběd: Pro soutěžící a porotce sponzorován organizátory 1330 - 1420 Menza VŠB-TUO
Ukončení: Vystoupení sponzorů, předání cen 1430 - 1600
Aula VŠB-TUO - NA2

Výsledky a vítězové jednotlivých sekcí

Závěrečný protokol STOČ 2007 (pdf, 406 kB)

Fotogalerie

Fotografie ze zahájení, průběhu a závěrečného vyhlášení soutěže

Sborník anotací a prací

Seznamy

Podmínky

Ceny a sponzoři

Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo (4000, 2000, 1000 Kč v každé sekci) a věcnými cenami od sponzorů:

Informace

Přesné organizační pokyny a aktuální informace jsou dostupné na INTERNETu - http://akce.fs.vsb.cz/2007/stoc2007/Welcome.htm.

Garanti:

Prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, FS VŠB - TU Ostrava
Doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, HGF VŠB - TU Ostrava

Kontaktní adresa

Katedra automatizační techniky a řízení - 352
STOČ 2007
VŠB-TU Ostrava
ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: +420 59 732 4113 fax: +420 59 691 6129
email: stoc2007@vsb.cz

Záštita

Organizační výbor

Doc. Ing. Radim Farana, CSc.
Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Mgr. Petr Tiefenbach
Ing. Michal Řepka
Ing. Robert Klimunda


Přihláška

Účastník:
Upřesnění: soutěžící porotce sponzor
Škola, fakulta:   Ročník:
Kontaktní adresa:  
E-mail: @
Sekce: S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
S2 - Aplikovaná informatika
S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
S5 - Informační systémy a management
S6 - Automobily a doprava
Účastník (autor):  
Spoluautoři:  
Název práce:  
Ubytování: z 25. 4. na 26. 4. (ubytovací zařízení v blízkosti areálu VŠB-TU Ostrava-Poruba, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje) -
Závazná objednávka na počet mužů: , počet žen: .
Anotace: celostránková anotace soutěžní práce v MS Wordu (2000/XP/2003): E-mail
upload
na USB disku

Odeslat na adresu organizačního výboru:
Katedra automatizační techniky a řízení-352
STOČ 2007
VŠB-TU Ostrava
ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: +420 59 732 4113, fax: +420 59 691 6129
Email: stoc2007@vsb.cz

Doporučujeme přednostně preferovat elektronickou poštu, včetně zaslání přihlášky, anotace a další případné korespondence. Přihlášku vyplní každý účastník STOČ samostatně.

Podpis účastníka: .........................................................


Předchozí ročníky

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Webmaster: Radim Farana

Autor HTML verze, šablon a pomocných dokumentů: Radim Farana & Pavel Smutný