ENGLISH VERSION

Programme

STOČ 2007

26. 4. 2007 - VŠB-TU Ostrava


April 26, 2007, 9:20 - 13:00 : S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
April 26, 2007, 9:20 - 13:00 : S2 - Aplikovaná informatika
April 26, 2007, 9:20 - 13:00 : S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
April 26, 2007, 9:20 - 13:00 : S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
April 26, 2007, 9:20 - 13:00 : S5 - Informační systémy a management
April 26, 2007, 9:20 - 13:00 : S6 - Automobily a doprava

April 26, 2007, 9:20 - 13:00 : S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
Room: Nová aula - NA2 - Chairperson: prof. Ing. Ivan Taufer, CSc.

Order Authors Title
1 HERYÁN, Pavel Realizace a řízení servopohonů MAXON
2 LOS, Jaroslav Analýza a syntéza modelu tepelné soustavy
3 IŽOLOVÁ, Jana Business Process Management (BPM) and simulation of processes
4 PIŠAN, Radim Knihovna modelů technologických procesů
5 HYNAR, Michal Elektrický pohon v distribuovaném systému řízení
6 PAULEN, Radoslav Riadenie systémov s dopravným oneskorením
7 PŁATEK, Piotr & JASTRZĘBSKI, Łukasz Usage of Flexinol® beams in robotics with the example of “Snake-robot ”
8 McGAHAN, Paul A Strongly Stable Implementation of Delayed State Derivative Feedback in Vibration Suppression
9 PLUSKAL, Petr Modelování vybraných úloh transportu tepla a hmoty v prostředí FEMLAB
10 VALA, Milan Ověření méně známých metod seřizování regulátorů číslicovou simulací a na laboratorním modelu teplovzdušného agregátu
11 KINCL, Jiří Návrh a realizace robustních algoritmů řízení pro laboratorní model

April 26, 2007, 9:20 - 13:00 : S2 - Aplikovaná informatika
Room: F321 - Chairperson: doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Order Authors Title
1 KALMAN, Petr Multimediální podpora výuky počítačů a sítí
2 DLOUHÝ, Rostislav Monitorování opotřebení a oprav strojů ve výrobních podnicích
3 MALANÍK, David Programová realizace řízení motorů MAXON
4 DUBOVÝ, Daniel Aplikace virtuální reality v oblasti řízení obnovy krajiny postižené povrchovým dobýváním
5 KADERKA, Martin Programová podpora sběru a zpracování dat
6 KOLÁŘ, Martin On-line konferenční systém
7 LANÁK, Róbert Webový modul na správu dovolenky
8 SOBOLÍK, Martin Třída v PHP pro převod M-souborů do formátu (X)HTML
9 NAVRATIL, Martin Programování mobilních zařízení ve Visual studiu.NET
10 ŠEVČÍK, Karel Stanovení koncentračních polí v tuhé fázi při vypírání nevázané složky
11 PIECH, Petr Databázová podpora informačního systému katedry
12 PODOBA, Tomáš Příprava vstupních dat pro 3D aplikaci

April 26, 2007, 9:20 - 13:00 : S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
Room: J223 - Chairperson: doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.

Order Authors Title
1 CHVOJKA, Ladislav Aplikace embedded počítačů a operačního systému a prostředků ETS
2 BENEŠ, Filip Využití programu Macromedia Flash pro tvorbu elektronických výukových materiálů na téma inženýrských sítí
3 LÁRYŠ, Tomáš Řízení asynchronních motorů pomocí frekvenčních měničů Sinamics
4 JANEČKA, Patrik Vizualizace informací z alarmního systému pro řízený technologický proces
5 SEGEŤA, Ivo Návrh a syntéza regulátoru pro teplo-vzdušný model
6 CHLEBEK, Michal Soubor úloh pro výuku programového řízení
7 ŠTEFELA, Miroslav Řízení procesů s využitím průmyslové sběrnice Profibus - PA

April 26, 2007, 9:20 - 13:00 : S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
Room: NK325 - Hudební salonek - Chairperson: Mgr. Petr Tiefenbach

Order Authors Title
1 CVIKLOVIČ, Vladimír Hardvér a softvér pre dlhodobé meranie fyzikálnych veličín
2 BAŽACKÝ, Jan Využití neuronových sítí pro predikci vad ingotů
3 KŘENEK, Jiří Separace elektronického odpadu teplotním šokem
4 LIPTÁK, Pavol Návrh snímacieho systému pre meranie objemu močového mechúra
5 MARTINEC, Pavel Vzdálené ovládání elektrických spotřebičů pomocí elektrické sítě 230V
6 PÁNEK, Libor Využití volného pásma 433.92 MHz pro komunikaci s inteligentními snímači
7 KROUŽIL, Marek Bezdrátová komunikace v měřicích a řídicích systémech
8 ŠIMŠÁLEK, Jiří Sběr dat a monitorování vzdálených systémů řízení
9 VAŠÍČKOVÁ, Zuzana Virtuální diagnostický přístroj pro monitorování a simulaci EKG

April 26, 2007, 9:20 - 13:00 : S5 - Informační systémy a management
Room: J259 - Chairperson: Ing. Roman Pavlas, Ph.D.

Order Authors Title
1 LABOR, Vít Programové řešení automatického zpracování dat surovinových analýz
2 LACH, Tomáš Implementace CRM systému ve firmě AT Computers, a.s.
3 MACHÁČEK, Tomáš Řízení vodní jámy z centrálního řídicího stanoviště a přenos dat
4 AUGUSTÍN, Ivan LMS, jeho aplikácia pre rozvoj e-learningu vo fyzike
6 CANDROVÁ, Kateřina Návrh metodiky pro tvorbu/řízení paralelních simulačních modelů výroby
7 FUCHSÍKOVÁ, Petra Reklama a propagace
8 CHABADOVÁ, Lenka Electronical system of processing portfolio of knowladges/Elektronický systém spracovania portfólia znalostí
9 VYLÍČIL, Libor Rozvoj a inovace portálu e-Automatizace
10 PALEČEK, Adam Model veřejných služeb na úrovni regionu
11 RODNÝ, Tomáš Implementation of Information System in .NET Technology
12 ZBOŘIL, Miroslav Elektronický učební text pro tvorbu nápovědných systémů
13 SMOLÍK, Marek Analýza dopravy a toku zboží na nákladovém nádraží

April 26, 2007, 9:20 - 13:00 : S6 - Automobily a doprava
Room: H309 - Chairperson: Ing. Petr Kočí, Ph.D.

Order Authors Title
1 DINEV, Ivan Nástřik a testování přídržnosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích.
2 DOLEŽÍLEK, Radim Návrh technologie spojování hliníkových a ocelových dílu na podvozku u automobilu Kaipan 57
3 HALTMAR, Petr Studium úpravy povrchu před aplikací nátěrového systému
4 HROUZA, Jan Možnosti využití sklo-keramických povlaků na tepelně namáhané části výfukového potrubí.
5 HUMLÍČEK, Tomáš Kompletace podvozkové platformy automobilu Kaipan 57
6 KRČMA, Tomáš Simulace systému sběrač-trolejové vedení v prostředí Matlab/Simulink
7 KUBIK, Pavel Technologie sestavení karoserie automobilu Kaipan 57
8 SEDLÁČEK, Tomáš Návrh řešení řazení „by wire“ na experimentálním vozidle
9 SKÝPALA, Jan Propojení řídicí jednotky automobilu s počítačovým modelem
10 ŠTOUDEK, Jan Technologie montáže hnacích agregátů automobilu Kaipan 57