VŠB-TU Ostrava Vás vítá!

Setkání kateder automatizace, kybernetiky a řízení strojních a dalších technologických fakult

pořádané jako XXII. vědecko-pedagogický seminář ASŘ ´98 "Úloha automatizace, informatiky a řízení na technických fakultách".


První informace |  Platba vložného |  Platba ubytování
Pokyny k příspěvku |  Vzor příspěvku |  Seznam příspěvků |  Seznam účastníků
Program setkání |  Úplný sborník referátů |  Fotoalbum


Setkání se koná pod záštitou děkana fakulty strojní Prof. Ing. Antonína Vítečka, CSc.

ve dnech 2. - 3. září 1998

Areál VŠB -TU Ostrava - Poruba

Cílem semináře je seznámení s nejnovějšími poznatky, trendy a výměna zkušeností z oblasti automatizace, řízení procesů a aplikované informatiky mezi pedagogicko-vědeckými pracovníky strojních a dalších technologických fakult z pohledu pedagogického procesu (bakalářské, inženýrské a doktorandské studium), vědecko-výzkumné činnosti (informace o aktuálně řešených grantových projektech) a spolupráce s technickou praxí.
Pořadatel: Katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB - TU Ostrava
Kontaktní osoby: Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ing. Radim Farana, CSc.
Adresa: ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, tel.: 069-699 1280, fax: 069-444 213,


Design © 1998 Radim Farana, Department of Control Systems and Instrumentation