VŠB-TU Ostrava Vás vítá!

Setkání kateder automatizace, kybernetiky a řízení strojních a dalších technologických fakult

pořádané jako XXII. vědecko-pedagogický seminář ASŘ ´98 "Úloha automatizace, informatiky a řízení na technických fakultách".


Účastnický poplatek: 840,- Kč na osobu

Zahrnuje elektronický sborník, náklady spojené s pořádáním konference, obědy 2. a 3. 9. 1998, společnou večeři 2. 9. 1998.

Pokyny k úhradě účastnického poplatku: č.ú. 2701 251-768/0800 u ČSPO Ostrava-Poruba, konst. symbol 0308, variab. symbol 90098 (ve prospěch KAKI, SMS VTSaP-pob. 159, Ostrava).


Ubytování

Ubytování na kolejích VŠB-TUO si hradí účastníci sami v hotovosti. Ceny k srpnu 1998 jsou následující:

Upozorňujeme na storno poplatky stanovené ředitelstvím KaM VŠB-TUO:
při odhlášení více než 5 dní předem bez poplatku
při odhlášení 2 až 5 dnů předem 50 % z ceny
při odhlášení 1 den předem, v den nástupu nebo při neodhlášení 100 % z ceny


Návrat na hlavní stránku