VŠB-TU Ostrava Vás vítá!

Setkání kateder automatizace, kybernetiky a řízení strojních a dalších technologických fakult

pořádané jako XXII. vědecko-pedagogicý seminář ASŘ ´98 "Úloha automatizace, informatiky a řízení na technických fakultách".


Upřesnění pokynů pro tématické zaměření příspěvků do elektronického sborníku Konference kateder automatizace


Tématické zaměření příspěvků

Oblast pedagogická

Oblast vědeckovýzkumná

Oblast organizační


Termíny:
Odeslání příspěvků do elektronického sborníku konference (pro zpracování příspěvku použijte dodanou šablonu buď ve formátu MS-Word 6.0/95 nebo HTML) 10. 7. 1998
Úhrada vložného a závazná přihláška na ubytování (počet osob, datum, počet dvoulůžkových pokojů) 10. 7. 1998
Korektury příspěvků převedených do formátu HTML 15. 8. 1998
Závazná jmenovitá přihláška účastníků 25. 8. 1998


Návrat na hlavní stránku