OSTRAVA´98 - Setkání kateder automatizace ČR a SR

XXII. seminář ASŘ 98 Ostrava

VŠB - TU Ostrava, 2. - 3. září 1998

Conference Programme

BELAVÝ, Cyril, HEUGEROVÁ, Anna & LAVRINC, Martin: SjF STU Bratislava, Katedra automatizácie a merania, Slovenská republika Modelovanie a identifikácia strojov a zariadení ako systémov s rozloženými parametrami
CENDELÍN, Jiří & HAJŠMAN, Václav: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky, Česká republika Systémová analýza v praxi
FARANA, Radim: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení -352, Česká republika Využívání informačních systémů na bázi internet/intranet pro podporu výukového procesu
HULKÓ, Gabriel, BELAVÝ, Cyril, JUHÁS, Martin & LAVRINC, Martin: SjF STU Bratislava, katedra automatizacie a merania, Slovenská republika Metódy riadenia strojov a zariadení ako systémov s rozloženými parametrami
JAKEŠ, Bohumil, KMÍNEK, Miloš & PALATOVÁ, Marta: VŠCHT , Fakulta chemicko-inženýrská Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky, Česká republika Problematika modelování ve výuce
KAČMÁŘ, Dalibor: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika University Development Support Center Ostrava
kol.: FS ČVUT Praha, Česká republika České vysoké učení technické - Fakulta strojní, Praha, Ústav přístrojové a řídící techniky
KOLOMAZNÍK, Ivan & STRAKOŠ, Vladimír: HGF VŠB-TU Ostrava, Institut 514, Česká republika Modelování a řízení energetických sítí
KUREKOVÁ, Eva: SjF STU Bratislava, Kat. automatizácie a merania, Slovenská republika Štúdium na talianských univerzitách
KUSYN, Jiří & TOMIS, Petr: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Laboratorní výukový model "Soustava nádob" řízený jednočipovým mikropočítačem a PLA s vizualizací
LACKO, Branislav: FS VUT Brno, Ústav automatizace a informatiky, Česká republika Nový učební text Automatizace a automatizační technika pro střední odborné školy
NOSKIEVIČ, Petr: FS VŠB-TU Ostrava, kat. 352, Česká republika Výuka předmětu "Řízení elektrohydraulických pohonů" na katedře ATŘ fakulty strojní VŠB TU Ostrava
POŽIVIL, Jaroslav: Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav počítačové a řídicí techniky, Česká republika Cíle výuky informatiky, resp. výpočetní techniky (polemika)
SALOKY, Tomáš & VOJTKO, Imrich: SjF TU Košice, Katedra automatizačnej techniky, Prešov, Slovenská republika Modelovanie nelineárnych dynamických systémov v simulačnom prostredí MATLAB
SMUTNÝ, Lubomír & FARANA, Radim: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Poznatky a závěry z konference ICEE 98 - Rio de Janeiro, Brazílie
SMUTNÝ, Lubomír: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Vědecko-výzkumná činnost katedry ATŘ VŠB-TU Ostrava
ŠIMANDL, Miroslav: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky, Česká republika Pedagogická a výzkumná činnost katedry kybernetiky na Západočké univerzitě v Plzni
TŮMA, Jiří: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Využití signálového procesoru ADSP 2181 ve výuce
VĚCHET, Vladimír & OLEHLA, Miroslav: TU Liberec, Fakulta strojní, Katedra aplikované kybernetiky, Česká republika Návrh algoritmu pro optimalizaci diskrétních procesů
VROŽINA, Milan, DAVID, Jiří, HEGER, Milan, JANČÍKOVÁ, Zora, JANETKA, Pavol, KOBĚRSKÝ, Josef, ŠPERKA, Petr & TOMIS, Longin: FMMI VŠB-TU Ostrava, kat. 638, Česká republika Vědeckovýzkumná činnost Katedry automatizace a počítačové techniky v metalurgii

Return to Conference Programme


© 1997, Author of Automatic Generator: Radim Farana