VŠB-TU Ostrava Vás vítá!

Setkání kateder automatizace, kybernetiky a řízení strojních a dalších technologických fakult

pořádané jako XXII. vědecko-pedagogický seminář ASŘ ´98 "Úloha automatizace, informatiky a řízení na technických fakultách".


Program:

2. září

1000 zahájeni, zasedací sál rektora D-206,
setkáni s představiteli VŠB-TU Ostrava a Fakulty strojní,
pedagogická činnost: bakalářské, inženýrské a PGD studium
1230oběd
1400prohlídka laboratoří katedry ATŘ a dalších vybraných pracovišť,
organizace laboratorních cvičeni, nabídky modelů, zařízení a programů
1830společná večeře účastníků semináře v salonku menzy

3. září

900vědecko-výzkumná činnost kateder, spolupráce s praxí, učebna J-259
1230závěr semináře
1245oběd
1400exkurze do planetária Poruba (pro zájemce)

Návrat na hlavní stránku