English version

XXI. SEMINÁŘ ASŘ´98


Pořadatelé

Katedra automatizační techniky a řízení VŠB-Technická univerzita Ostrava

SmS VTSaP, Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava

DAAAM - Danube Adria Association for Automation and Metrology - Česká republika

Český národní komitét IMECO

Přechod k obsahu stránky


Obsah stránky:


Informace o semináři

Návrat zpět k obsahu stránky


Časový program XXI. SEMINÁŘE ASŘ´98 dne 22. 5. 1998

Soutěž STOČ'98 dne 21. 5. 1998

800-900 Prezentace účastníků soutěže STOČ'98 - audiovizuální učebna J259
900 Zahájení STOČ'98
915-1230 Dopolední odborný program - soutěž STOČ (4 sekce)
1230-1300 Polední přestávka
1300-1630 Odpolední odborný program

Seminář ASŘ'98 dne 22. 5. 1998

800-900 Prezentace účastníků Semináře ASŘ'98 - audiovizuální učebna J259
900 Zahájení semináře
Zahájení semináře
930-1045 Dopolední odborný program, blok B1
Auditorium Přednášející
1045-1100 Přestávka, vyvěšení posterů
Kuloárová jednání
1100-1300 Dopolední odborný program, blok B2
1300-1345 Polední přestávka
1345-1500 Odpolední odborný program, blok B3
1500-1515 Přestávka
1515-1645 Odpolední odborný program, blok B4
1645-1700 Závěr semináře, ocenění nejlepších příspěvků interních doktorandů
Ocenění nejlepších příspěvků interních doktorandů

Pořadí přednášených příspěvků

Seznam posterů

Návrat zpět k obsahu stránky


Organizační pokyny

 1. Seminář ASŘ´98 proběhne ve dvou částech - dne 21. 5. 1998 studentská soutěž STOČ a 22. 5. 1998 Seminář ASŘ´98 v audiovizuální učebně J259 v areálu VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu č. 15, Ostrava - Poruba.
 2. Účastnický poplatek semináře:
  Vložné (nákl. spojené s pořádáním akce) 290,- Kč
  Sborník (tištěný souhrn anotací + úplný sborník na disketách 3,5" HD) 200,- Kč
  Celkem k úhradě 490,- Kč

  Za tuto cenu získáte:

  účast na zajímavých přednáškáchmalé občerstvení o přestávkáchelektronický sborník referátů na disketáchtištěný sborník anotacíkontakt na zajímavé osoby
 3. Pokyny k úhradě účastnického poplatku : č.ú. 2701251-768/0800 u ČSPO Ostrava-Poruba, konst. symbol 0308, variab. symbol 598 (ve prospěch KAKI, SmS VTSaP - pob. 159, Ostrava).
 4. Do sborníku budou zařazeny ty příspěvky, které doporučí organizační výbor semináře a pouze od autorů, kteří uhradí účastnický poplatek semináře.
 5. Elektronický sborník referátů bude konvertován do formátu HTML a zpracován pro prezentaci v prostředí sítě internet, posléze bude jeho elektronická podoba dostupná z této stránky. Jak vypadá referát po konverzi (bez dalších zásahů) do formátu HTML dokumentuje text šablony.
 6. Pro komunikaci s organizačním výborem konference a zasílání dokumentů využijte přednostně prostředí sítě Internet (E-mail).

Návrat zpět k obsahu stránky


Termínový kalendář

Zveřejnění pozvánky na seminář 23. února 1998
Uzávěrka přihlášek referátů 27. března 1998
Potvrzení přijetí referátů 5. dubna 1998
Uzávěrka došlých anotací a referátů 30. dubna 1998
Úhrada plateb účastnického poplatku od autorů 30. dubna 1998
Vzhledem k problémům vyplývajícím s nedodržením požadovaného formátu příspěvku některými autory bylo rozhodnuto zaslat příspěvky převedené do formátu HTML všem autorům ke korekturám. 8. května 1998
Vrácení korektur přispěvků. 15. května 1998
Soutěž STOČ'98 21. května 1998
Jednání semináře ASŘ'98 22. května 1998

Návrat zpět k obsahu stránky


Mezinárodní programový výbor

Národní organizační výbor

Návrat zpět k obsahu stránky


© 1998, Radim Farana