XXI. Seminář ASŘ'98

Počítače v měření, diagnostice a řízení

VŠB-TU Ostrava-Poruba, 22. 5. 1998 (STOČ 21. 5. 1998)

Conference Programme

B1 Dopoledne 9.30 - 10.45

B2 Dopoledne 11.00 - 13.00

B3 Odpoledne 13.45 - 15.00

B4 Odpoledne 15.15 - 16.45

B5 Postery

B1 Dopoledne 9.30 - 10.45

1.01 SZARKA, T. & CZEKKEL, J.: University of Miskolc, Dep. of Automation, Hungary Telemetric signal processing of electronic crane scales
1.02 KUREK, J.: Politechnika Warszawska, Institut Automatyki a Robotyki, Polsko Iterative learning control of PUMA 560 robot
1.03 JARACZ, K.: WSP Kraków, Instytut Techniki, Polsko Extended sensitivity models of D. C. motors at the undetermined random deteriorations
1.04 SALOKY, T.: SjF TU Košice, Katedra automatizačnej techniky, Prešov, Slovenská republika Some aspects of automated problem-solving
1.05 KOZÁK, Š.: FEI STU Bratislava, Katedra ASR, Slovenská republika Toolbox PID a jeho využitie v riadení technologických procesov
1.06 DZURŇÁK, P.: TU Košice, KKUI, Slovenská republika Číslicové spracovanie infračerveného obrazu
1.07 TAUFER, I. & DRÁBEK, O.: Univerzita Pardubice, Katedra řízení procesů a výpočetní techniky, Česká republika Simulace identifikace nelineárního systému popsaného neuronovou sítí

Return to Conference Programme

B2 Dopoledne 11.00 - 13.00

2.01 BEJČEK, L.: FEI VUT Brno, Ústav automatizace a měřicí techniky, Česká republika Dynamické vlastnosti inteligentních snímačů tlaku
2.02 ŠTOHL, R.: FEI VUT Brno, Ústav automatizace a měřicí techniky, Česká republika Měření parametrů integrovaných snímačů teploty
2.03 BENEŠ, P.: FEI VUT Brno, Ústav automatizace a měřicí techniky, Česká republika Quality measurement of gearboxes
2.04 ČECHÁK, J. & VESELÝ, J.: Vojenská akademie, Katedra radiolokace, Česká republika Realizace seismického kanálu v podmínkách silného průmyslového rušení
2.05 GALANDA, P.: FEI VUT Brno, ÚAMT, Česká republika Využití systému OMS 3.1. ve výuce
2.06 FIALOVÁ, A.: Západočeská univerzita v Plzni, Katedra kybernetiky, Česká republika Inverzní kyvadlo, způsoby řízení nelineárního modelu a možnosti simulace
2.07 HERNYCH, M.: TU Liberec, Česká republika Počítačová podpora pro seřízení regulátoru s poddajnou zpětnou vazbou
2.08 CHRAMCOV, B. & BALÁTĚ, J.: FT VUT Zlín, Česká republika Výpočet předpovědi časové řady tepelného výkonu horkovodu v rytmu změn denního diagramu dodávky tepla pro řízení v realném čase
2.09 MORÁVKA, J.: Třinecké železárny, a.s., odbor TV, Česká republika Syntéza jedné třídy rozvětvených (ne)lineárních regulačních obvodů metodou požadovaného průběhu akční veličiny
2.10 MRAJCA, V.: Třinecké železárny, a.s., Česká republika Informační systém o znečišování ovzduší
2.11 DVOŘÁK, J., ŠEDA, M. & VLÁČIL, T.: FS VUT Brno, Ústav automatizace a informatiky, Česká republika Rozvrhování zakázkové výroby

Return to Conference Programme

B3 Odpoledne 13.45 - 15.00

3.01 LIČEV, L. & HOLUŠA, T.: FEI VŠB-TU Ostrava, Katedra informatiky, Česká republika Měření objektů na fotografii - nové řešení na PC
3.02 SPĚVÁK, L.: FS VUT Brno, UAI, Česká republika Automatizace zpracování mikroskopických snímků chromozómů
3.03 ZOGATA, R., FARUGA, M., SOCHOROVÁ, W., KANTOR, C. & ZAHRAJ, S.: Třinecké železárny, a.s., oddělení VAv, Česká republika Programová regulace teploty v žíhací peci
3.04 KUBĚNA, R.: Tatra, a.s. Kopřivnice, stř. 2544, Česká republika Analýza signálů pomocí autoregresního modelování
3.05 NOVÁK, P.: FS VŠB-TU Ostrava, Kat. robototechniky 354, Česká republika Řídicí systém pro navařování a broušení
3.06 KLEN, P.: Pantek (CS), spol. s r. o., Česká republika Technologie ActiveX v programových aplikacích SCADA/HMI
3.07 NANTL, J.: Slezská univerzita Karviná, Česká republika Bezpečnostní aspekty používání protokolu TCP/IP

Return to Conference Programme

B4 Odpoledne 15.15 - 16.45

4.01 BEDNAŘÍK, L., DAVID, J. & VROŽINA, M.: FMMI VŠB-TU Ostrava, kat. 638, Česká republika Analýza časového plánu preventivních prohlídek z hlediska výskytu poruch
4.02 DAVID, J., HEGER, M. & ŠPERKA, P.: FMMI VŠB-TU Ostrava, kat. 638, Česká republika Vizualizace procesů v rámci počítačové podpory rozhodování na ZPO
4.03 PAUČEK, M.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra 354, Česká republika Řešení přesného časování řídících úloh v prostředí Windows 95
4.04 ŠATÁNEK, J.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Porovnání jednoduchých metod optimalizace fuzzy regulátoru
4.05 JANDA, P.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Measuring and control systems with CAN fieldbus
4.06 HALÁSEK, T.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ-352, Česká republika Stability of linear discrete-time systems described throung the medium of delta models
4.07 KULHÁNEK, J.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ-352, Česká republika Simulation computing in WAN
4.08 MAŇÁSEK, R.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ-352, Česká republika Control of pumps using frequency transformer
4.09 PIECHOTA, H.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ-352, Česká republika Error correction based on redundancy information in data
4.10 ZATLOUKAL, M.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ-352, Česká republika Aplication of intelligent sensor of temperature and humidity

Return to Conference Programme

B5 Postery

DRASTICH, L. & WOLF, P.: Kredital, a.s., Česká republika Zavádění informačních systémů ve výrobních podnicích v období transformace ekonomiky České republice
FARANA, R.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení -352, Česká republika Poznatky z provozu informačních systémů FS VŠB-TUO
FORMÁNEK, I.: Nová hu, a. s. Ostrava, závod 14/T, Česká republika Komplexní automatizace válcovacích tratí
KAČMÁŘ, D.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Tvorba kernel ovladačů pro OS Windows NT
KUSYN, J.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Contribution to implement demonstration educational laboratory models
LANDRYOVÁ, L. & ŽYLA, T.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Expert systems for SCADA/HMI environment
LIČEV, L., KEDROŇ, P. & BÁRTA, R.: FEI VŠB-TU Ostrava, Katedra informatiky, Česká republika Rozpoznávání hlasových vstupů a syntéza řeči v českém jazyce
MORÁVKA, J.: Třinecké železárny, a.s., odbor TV, Česká republika Bodové aproximace přenosu dopravního zpoždění
MRAJCA, V.: Třinecké železárny, a.s., Česká republika Informační systém odpadového hospodářství
NOSKIEVIČ, P.: FS VŠB-TU Ostrava, kat. 352, Česká republika The application of the frequency converter by the control of hydraulics drives
NOSKIEVIČOVÁ, D.: FMMI VŠB-TU Ostrava, Kat. 639, Česká republika Control charts with memory
NOVÁK, P.: FS VŠB-TU Ostrava, Kat. robototechniky 354, Česká republika Technické prostředky pro víceosé řízení pohonů s krokovými motory
NOVÁK, R.: FEI VŠB-TU Ostrava, kat. 454, Česká republika Aplikace mikroprocesoru Atmel v přístrojové technice
PAVLAS, R.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Podnikové informační systémy
PETROVSKÝ, V., ZAPLETAL, T. & HUTYRA, M.: FEI VŠB-TU Ostrava, Katedra 455, Česká republika Jiný pohled na tvorbu aplikací pro komunikaci na průmyslové sběrnici
SMUTNÝ, L., KOČÍ, P. & FARANA, R.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Information technologies on education of handicapped students
SZKLARSKI, L., VÍTEČEK, A. & JARACZ, K.: WSP Kraków, Instytut Techniki, Polsko The idea of optimal control of electric drives special problems
ŠKUTA, J.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Využití stavebnice DOMINOPUTER pro výzkum a výuku
ŠÁVA, V. & NOSKIEVIČ, P.: NORTECH a. s., Česká republika Distributed control systems of Centro - Maskin grinding machine
TŮMA, J.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Using autoregressive model for fitting time impulse response
TŮMA, J.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Sampling of signals for order analysis of machines running in cyclic fashion
VÍTEČEK, A.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Controllability of standard nonlinear dynamic systems
VÍTEČKOVÁ, M.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Modifikace Smithova regulátoru
WOLF, P., DRASTICH, L & KOLIBA, F.: FS VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ-352, Česká republika Přístup a specifika v projektování informačních systémů před a po transformaci či reengineeringu podniku
ZAPLETAL, T., PETROVSKÝ, V. & HUTYRA, M.: FEI VŠB-TU Ostrava, katedra 455, Česká republika Možnost využití prostředí LabVIEW pro práci se signálem v oblasti měření neelektrických veličin

Return to Conference Programme


Return to main page


© 1997, Author of Automatic Generator: Radim Farana