1997 1998 1999


VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Hornicko-geologická fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

pořádají pátý ročník mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol

STOČ´2000 - Studentská tvůrčí a odborná činnost

Termín:

3. května 2000 (900 - 1700) v Ostravě, areál VŠB - TU Ostrava-Poruba, ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - 8

Sekce:

S1 - Teorie a aplikace systémů řízení J259

S2 - Aplikovaná informatika F321

S3 - Počítačové řízení výrobních procesů s podporou SCADA/HMI J423

S4 - Aplikace programovatelných logických automatů PLC J225

Podmínky:

 • soutěž je určena studentům vysokých škol z ČR a SR
 • počet a zaměření sekcí může být organizátory upraven podle zaměření přihlášených prací
 • studenti se přihlašují samostatně nebo prostřednictvím fakulty (katedry, školy):
  • přihláška s uvedením počtu (případně názvu prací, sekce a návrh jmen porotců z fakulty) zaslat do 7. 4. 2000
  • anotace (bude vydán Sborník STOČ´2000) - 1 úplná textová strana včetně případného obrázku ve MS-Wordu - E-mail (disketa), zaslat nejpozději do 15. 4. 2000 (šablonu se vzorem viz na http://akce.fs.vsb.cz/2000/stoc2000/anotace.zip)
 • studentské soutěžní práce (2 exempláře) v rozsahu max. 10 str. (může být 2 sloupcová sazba) včetně příloh a obrázků je možno doručit v předstihu na adresu organizátorů nebo předložit odborné komisi před začátkem jednání sekce
 • účastníci přednesou teze svých prací (max. 10 min vystoupení) na studentské konferenci v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem (k dispozici bude PC s Win95/98/NT+WinOffice97, dataprojektor, zpětný projektor)

Ceny:

Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo (2000 , 1500, 1000 Kč v každé sekci) a věcnými cenami od sponzorů - PANTEK (CS) Hr. Králové - Wonderware distributor, SPEL, s.r.o. Kolín - Allen-Bradley distributor, AutoCont Control Systems Ostrava, Microsys spol. s r. o. Ostrava, Microsoft, a. s. Praha, OCHI-INŽENÝRING spol. s r.o., OCHI PNEUKOM spol. s r.o., NORTECH spol. s r.o., Severomoravská energetika, a. s., SmS VTSaP - KAKI Ostrava.

Informace:

Přesné organizační pokyny a aktuální informace jsou dostupné na INTERNETu - http://akce.fs.vsb.cz/2000/stoc2000/Welcome.htm. V textové podobě je možno je získat na adrese http://akce.fs.vsb.cz/2000/stoc2000/Welcome.zip
Adresy: HGF VŠB - TU Ostrava, Doc. Dr. Ing. V. Kebo
nebo FS VŠB - TU Ostrava, Dr. RNDr. L. Smutný
ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.:069-699 3481, 069-699 3484 fax: 069-699 3213, 069-691 6129

Záštita:

Děkan FS - Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
Děkan HGF - Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Děkan FEI - Doc. Ing. Karel Chmelík

Přihláška

k účasti na 5. ročníku mezinárodní soutěže konané na VŠB - TU Ostrava dne 3. 5. 2000

STOČ´2000 Studentská tvůrčí a odborná činnost

Účastník:  
Upřesnění: soutěžící porotce sponzor
Škola, fakulta:   Ročník:
Kontaktní adresa:  
   
E-mail: @
Sekce: S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
  S2 - Aplikovaná informatika
  S3 - Počítačové řízení výrobních procesů s podporou SCADA/HMI
  S4 - Aplikace programovatelných logických automatů PLC
Název práce:  
   
Autoři:  
Ubytování: z 2.5. na 3.5. (koleje VŠB-TU Ostrava-Poruba, dvojlůžkové pokoje) -
Závazná objednávka na počet pokojů:
Anotace: celostránková anotace v MS Wordu 2,6,7 (97): na disketě 3,5'
E-mail


Odeslat na adresy: HGF VŠB - TU Ostrava, Doc. Dr. Ing. V. Kebo nebo
FS VŠB - TU Ostrava, Dr. RNDr. L. Smutný
ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: 069-699 3481, 069-699 3484 fax: 069-699 3213, 069-691 6129

Doporučujeme přednostně preferovat poštu pomocí E-mailu, včetně zaslání přihlášky, anotace a další případné korespondence. Přihlášku vyplní každý účastník STOČ samostatně.

Podpis účastníka: .........................................................


On-line přihlášení

Adresa účastníka:
Příjmení:  
Jméno:   
Tituly:   
Škola:   
Adresa:   
Obec:    
PSČ:    
Stát:    
Email:   
Fax:    

Mám zájem o:
 účast jako porotce,
 sponzorování akce,
 soutěž se svojí prací:
Soutěžní práce:
Název:   
Autoři:   
Anotace (max. 255 znaků):

Věnujte, prosím, pozornost vyplnění všech údajů.
  

Pozn.: Pokud se vaše přihláška více než po týdnu neobjeví v seznamu aktuálně přihlášených účastníků, zašlete svoji přihlášku elektronickou poštou. Okamžitě po vložení vaší přihlášky si můžete zaregistrování zkontrolovat v online výstupu z databáze. Již zaregistrované přihlášky jsou z této databáze postupně odebírány! Seznam nových účastníků zapsaných do databáze (online)


Seznam přihlášených prací

Aktuální seznam všech přihlášených prací najdete ZDE.


Informace pouze pro organizační výbor:

HESLO:    

Autor HTML verze, šablon a pomocných dokumentů: Radim Farana