STOČ 2000

VŠB-TU Ostrava, 3. 5. 2000

List of papers

B F H Ch J K L M N Ř S Š T V Z


B

Authors Title Number
Bajgar David Správa alarmových událostí s využitím objektové technologie OPC 25

Return to List of papers


F

Authors Title Number
Fibigerová Martina Koncepce řízení výrobního procesu s redukcí na parametrickou síť 17

Return to List of papers


H

Authors Title Number
Havlíček Martin Návrh řídicích systémů pro malé technologické procesy 15
Herok Alexandr Ovládání teplovzdušného modelu z prostředí Control Web 2000 pomocí HTTP serveru 28

Return to List of papers


Ch

Authors Title Number
Chmiel Pavel Bezdrátový přenos dat z měření v technologickém procesu 20

Return to List of papers


J

Authors Title Number
Jasoněk Jiří Návrh a ověření hierarchické struktury laboratorní řídicí a měřicí úlohy 27
Ježek Jiří & Doc. Dr. Vladímír Kebo Řízení technologických procesů s využitím Internetu 19

Return to List of papers


K

Authors Title Number
Klaner Petr Syntéza řízení reálných objektů s využitím experimentálních modelů 29
Kočíš Tomáš Řízení tvářecího lisu 6
Kozlovský Tomáš Aplikace genetických algoritmů k optimalizaci parametrů neuronových sítí 22
Krkoška Karel Řízení dynamických systémů s dopravním zpožděním 30
Kubíček Lukáš Návrh a metodika projektu bezpečnosti informačního systému podniku 34
Kubíček Petr Programová podpora projektování systémů řízení s přístupem z Internetu 35

Return to List of papers


L

Authors Title Number
Lambert Jiří Zařízení pro analýzu akustického signálu 11

Return to List of papers


M

Authors Title Number
Minář Marek Prezentační a výukový modul v prostředí INTRANETU pro oblast syntézy regulačních obvodů 33

Return to List of papers


N

Authors Title Number
Najvert Petr Inteligentní senzorové systémy v průmyslových počítačových sítích 31
Nikel Libor Programová podpora simulace systémů 32

Return to List of papers


Ř

Authors Title Number
Řepka Michal & Pecár Juraj Netradiční využití sběrnice k realizaci hlídacího systému s identifikací původce podnětu 18

Return to List of papers


S

Authors Title Number
Skopal Petr Řízeni ss motoru pro pohon robota 5
Slanina Zdeněk Přístupový systém do laboratoře 10
Slaný Kamil Vyšetřování zorného pole metodou SFVEP 2

Return to List of papers


Š

Authors Title Number
Šín Karel Přenos obrazu ultrazvukového vyšetření cévní stenózy 1

Return to List of papers


T

Authors Title Number
Tyšer Jaroslav Řízení uhelného shrnovače 8

Return to List of papers


V

Authors Title Number
Václavík Libor, Soušková Hana & Tiefenbach Petr Metoda ovládání a řízení protézy dolní končetiny 4
Vdoleček Petr & Soušková Hana Lokální ohřev prstu pro diagnostické účely 7
Vlačiha Tomáš Využití prvků VR a umělé inteligence k vizualizaci a řízení laboratorního robota 13
Vlček Jan Využití technologie virtuální reality při řízení technologického procesu 12

Return to List of papers


Z

Authors Title Number
Zadražil Radovan Použití signálových procesorů v diagnostice strojů a zařízení 14
Zakřevský Miroslav Bezdrátové řízení laboratorního modelu v procesu průmyslového rušení 26

Return to List of papers


Design © 1998 Radim Farana, Department of Control Systems and Instrumentation