XX. SEMINÁŘ ASŘ´97 English version


Pořadatelé

Katedra automatizační techniky a řízení VŠB-Technická univerzita Ostrava

SmS VTSaP, Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava

DAAAM - Danube Adria Association for Automation and Metrology - Česká republika

Přechod k obsahu stránky


Obsah stránky:


Informace o semináři

 • Navazuje na tradici odborných konferencí se zahraniční účastí, pořádaných na VŠB Ostrava již od roku 1975 pod hlavičkou Seminář ASŘ.
 • Vytváří prostor pro prezentaci výsledků odborně vědecké práce učitelů, spolupracovníků školy a dalších specialistů z technické praxe z oboru automatického řízení, měřicích systémů, aplikace personálních počítačů a počítačových sítí pro realizaci informačních, diagnostických a řídicích systémů.
 • Umožňuje výměnu zkušeností z návrhu a realizace konkrétních aplikačních úloh měřicích, diagnostických, automatizačních a řídicích systémů v průmyslové praxi.
 • První den semináře bude tématicky věnován problematice mechatroniky, jako nově pojímaného oboru spojujícího aplikovanou mechaniku s elektronikou, elektrotechnikou a systémy řízení.
 • Představuje nová řešení, algoritmy, prototypové sestavy a programy pro realizaci nejrůznějších úloh v oblasti měření, diagnostiky a řízení včetně aplikací počítačových sítí.
 • Seminář je určen projektantům a uživatelům měřicích, diagnostických a řídicích systémů, technikům a technologům automatizovaných systémů řízení, pracovníkům technického rozvoje a projekce se zaměřením na měření a regulaci, automatizaci, řídicí a informační systémy.

Časový program XX. SEMINÁŘE ASŘ´97 dne 10-11. 4. 1997

dne 10. 4. 1997

 • 8.00-9.00 Prezentace účastníků - audiovizuální učebna J259
 • 9.00 Zahájení (provede děkan FS Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.)
 • 9.15-10.45 Dopolední odborný program 1. část
  Mechatronika - cíle, metody, prostředky, aplikace
 • 10.45-11.00 Přestávka na kafe
 • 11.00-12.30 Dopolední odborný program 2. část
 • 12.30-13.00 Polední přestávka
 • 13.00-15.00 Odpolední odborný program 1. část
 • 15.00-15.15 Přestávka na kafe
 • 15.15-16.15 Odpolední odborný program 2. část

dne 11. 4. 1997

 • 8.00-9.00 Prezentace účastníků - audiovizuální učebna J259
 • 9.00 Zahájení druhého dne jednání
 • 10.45-11.00 Přestávka na kafe
 • 11.00-12.30 Dopolední odborný program 2. část
 • 12.30-13.00 Polední přestávka
 • 13.00-15.00 Odpolední odborný program 1. část
 • 15.00-15.15 Přestávka na kafe
 • 15.15-16.00 Odpolední odborný program 2. část
 • 16.15 Závěr semináře

Organizační pokyny

 1. Seminář ASŘ´97 proběhne dne 10. - 11.dubna 1997 v audiovizuální učebně J259 v areálu VŠB v Ostravě, ul. 17. listopadu, Ostrava - Poruba.
 2. Pokyny pro autory referátů: text celostránkové anotace (může obsahovat i obrázek a odkazy na literaturu), pro vytištění ve sborníku anotací, (čeština či angličtina) zašlete do 15. 3. 1997. Úplný text referátu v jazyce českém (slovenském) nebo anglickém, v úhrnném rozsahu max 6 str. (soubor maximální velikosti 1 MByte) dodejte do 31. 3. 1997 na disketě (E-mail) v editoru MS Word 6 (7) včetně obrázků. Do sborníku budou zařazeny ty příspěvky, které doporučí programový výbor semináře a pouze od platících účastníků.
 3. Úprava referátu: Prvá strana - název referátu, autoři, adresy, anotace referátu (pokud je text referátu česky či slovensky, uveďte anotaci anglicky). Pokračuje text referátu (může být i ve 2 sloupcích včetně obrázků, grafů, literatury).
 4. Pro komunikaci s přípravným výborem konference a zasílání dokumentů využijte přednostně prostředí sítě Internet (E-mail).
 5. Účastnický poplatek semináře:
  Vložné (nákl. spojené s pořádáním akce) 270,-Kč
  Sborník (tištěný souhrn anotací + úplný sborník na disketách 3,5" HD) 190,-Kč
  Celkem k úhradě 460,- Kč
  Za tuto cenu získáte:
  účast na zajímavých přednáškáchmalé občerstvení o přestávkáchúplný sborník referátů na disketáchtištěný sborník abstraktůkontakt na zajímavé osoby
 6. Pokyny k úhradě účastnického poplatku : č.ú. 2701 251-768/0800 u ČSPO Ostrava-Poruba, konst. symbol 0308, variab. symbol 496 (ve prospěch KAKI, SMS -pob. 159, Ostrava).
 7. Organizační výbor:
  Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. děkan fakulty strojní VŠB - TU
  Dr. RNDr. Lubomír Smutný, vedoucí katedry automatizační techniky a řízení, odbor. garant
  Ing. Radim Farana, CSc., organizační garant

Vzhled příspěvku:

Doporučujeme použít pro psaní Vašeho dokumentu připravený ukázkový text, obsahující požadované styly písma, záhlaví i velikost stránky (soubor sablona.zip - 5kB, obsahuje soubor sablona.doc - 19 kB). Získáte ho zde!


Mezinárodní programový výbor

 • B. Katalinic - DAAAM President, Wien, Austria
 • J. Balátě - DAAAM CZ President, FT VUT Zlín
 • J. Czekkel - TU Miscolz, Hungary
 • G. H. Bretthauer - Bergakademie Freiberg, BRD
 • G. Rajakovics - Montanuniversitat Leoben, Austria
 • K. Jaracz - Vice Dean of WSP Krakow, Poland
 • T. Saloky - TU Košice, Slovakia
 • A. Víteček - Dean of FME VŠB-TU Ostrava
 • L. Smutný - ČNS CZ IMEKO, VŠB-TU Ostrava
 • R. Farana - ASI ČR, VŠB-TU Ostrava

© 1996, Radim Farana