XX. Seminář ASŘ

Počítače v měření, diagnostice a řízení

Ostrava, 10. - 11. 4. 1997

Conference Programme

1. Mechatronika

2. Prostředky řízení

3. Teorie a aplikace systémů řízení

4. Aplikovaná informatika

1. Mechatronika

1.01 BUZEK Vladislav, Ing. - NOVÁK Petr, Dr. Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra robototechniky, Česká republika Školní portálový manipulátor a jeho řídicí systém.
1.02 GMITERKO Alexander, Ing. CSc. - DOVICA Miroslav, Ing. CSc. - HIPÍK Ľubomír, Ing.: SjF TU Košice, Slovenská republika Závislosť relatívnej citlivosti citlivostného operátora mechatronického systému od geometrických rozmerov.
1.03 HOLADA Miroslav, Ing. - NOUZA Jan, Doc. Ing. CSc.: TU Liberec, Katedra měření, Česká republika A new version of a voice operated information system.
1.04 HRUBÝ Martin, Ing.: FT VUT Zlín, KAŘT, Česká republika Využití neuronové sítě při řízení hydraulického modelu.
1.05 JAKSCH Ivan, Doc. Ing. CSc.: TU Liberec, Katedra měření, Česká republika Optical method for measurement of the mesh size of the metallic fabrics using computer image analysis.
1.06 KONEČNÝ Zdeněk, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra robototechniky, Česká republika ROANS, prostředek off-line programování průmyslových robotů.
1.07 ŽALMAN Milan, Doc.Ing. CSc. - KOZAK Štefan, Doc. Ing. CSc.: FEI STU, Katedra ASR, Slovenská republika Využitie moderných metód riadenia v mechatronických systémoch.
1.08 KRATOCHVÍL Ctirad, Prof. DrSc. - EHRENBERGER Zdeněk, Prof. Ing. DrSc.: FS VUT Brno, Česká republika Mechatronika na VUT v Brně.
1.09 LESKIEWICZ Henryk, Prof. Dr. hab. Dr. h. c. - PRZYBYLSKI Adam, Dipl.-Ing.: University of Technology Warsawa, Intitute of Automatic Control and Roborics, Polsko Mechatronics on Faculty of Mechatronics TU Warszaw.
1.10 LOKOSOVÁ Jolana, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Aplikace genetických algoritmů v robotice.
1.11 MOSTÝN Vladimír, Dr. Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra robototechniky, Česká republika Výuka mechatroniky na FS VŠB-TU Ostrava.
1.12 NOUZA Jan, Doc. Ing. CSc.: TU Liberec, Česká republika A model of a robot controlled by voice commands.
1.13 NOVÁK Petr, Dr. Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Kat. robototechniky 354, Česká republika Řídicí systém automatického řízení pohybu navařovací hubice při renovaci exponovaných míst kolejnic navařováním
1.14 PATKÓ Gyula, Prof. Dr. - SZARKA Tivadar, Prof. Dr.: University of Miskolc, Department of Tool-Machines, Maďarsko Course of Mechatronics on University of Miskolc.
1.15 RICHTER Aleš, Ing. CSc.: TU Liberec, Česká republika Mechatronika a její vztah k praxi.
1.16 SKAŘUPA Jiří, Doc. Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra robototechniky, Česká republika Mechatronika a její místo ve výuce na FS.
1.17 LEPKA Jaroslav, Ing. - ŠOLC František, Doc. Ing. CSc.: FEI VUT Brno, Ústav automatizace a měřící techniky, Česká republika Analýza pohonu kloubu robota s nelineárním převodem.
1.18 TŮMA Jiří, Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Programová podpora výuky předmětu Zpracování signálů.
1.19 VALÁŠEK Michael, Doc. Ing. DrSc.: FS ČVUT Praha, Katedra mechaniky, Česká republika Způsoby výuky mechatroniky ve světě a v ČR.

Return to Conference Programme

2. Prostředky řízení

2.01 DUBEC Miroslav, RNDr. - MACH Pavel, Ing.: FEI VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 455, Česká republika Inteligentní převodníky senzorových signálů.
2.02 HONZÍK Bohumil, Ing. - ZEZULKA František, Doc. Ing. CSc.: FEI VUT Brno, Ústav automatizace a měřicí techniky, Česká republika Mobilní systém pro monitorování teploty v budovách.
2.03 HRDLIČKA Milan, Ing. - POLÁČEK Radim, Ing.: FEI VUT Brno, Ústav informatiky a výpočetní techniky, Česká republika CAN monitor s užitím řadiče i82527.
2.04 KOČÍ Petr, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Využití řečového modulu VM 888 v technické praxi.
2.05 NOSKIEVIČ Petr, Doc. Ing. CSc. - ŠŤÁVA Vladimír, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, kat. 352, Česká republika Řídicí systém lisu pro práškové technologie.
2.06 NOSKIEVIČ Petr, Doc. Ing. CSc. - NOVÁK Petr, Dr. Ing. - KLEN Petr, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, kat. 352, Česká republika Řídicí systém pódiových stolů ve Smetanově síni v Obecním domě v Praze.
2.07 NOVÁK Petr, Dr. Ing. - NOSKIEVIČ Petr, Doc. Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Kat. robototechniky 354, Česká republika Vnitřní struktura řídicího systému pódiových stolů Smetanovy síně Obecního domu v Praze.
2.08 ORSÁG Petr, Ing. - KŘÍVA Jaroslav, Ing.: FEI VŠB-TU Ostrava, Kat. teoret. elektrotechniky 449, Česká republika Diagnostika vibrací pomocí okamžitých výkonů.
2.09 PLATIL Antonín, Ing. - RIPKA Pavel, Doc. Ing. CSc. - KAŠPAR Petr, Ing. CSc. - ROZTOČIL Jaroslav, Ing. CSc.: FEL ČVUT Praha, Katedra měření, Česká republika Digitální hysteresisgraf realizovaný zásuvnými kartami do PC.
2.10 SMUTNÝ Lubomír, Dr. RNDr.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Nové trendy v distribuovaných systémech řízení.
2.11 ŠKUTA Jaromír, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Přenos dat mezi jednotkou CTRL 51 a vizualizačně - operátorským programem Control Panel.
2.12 ZEZULKA František, Doc. Ing. CSc. - HRDLIČKA Martin, Ing.: FEI VUT Brno, Ústav automatizace a měřicí techniky, Česká republika Propojené fieldbusy.
2.13 KAMINSKÝ Daniel, Doc. Ing. CSc. - ŽÍDEK Jan, Doc. Ing. CSc.: FEI VŠB-TU Ostrava, Katedra elektrických měření, Česká republika PC based measuring Instruments.

Return to Conference Programme

3. Teorie a aplikace systémů řízení

3.01 BALÁTĚ Jaroslav, Prof. Ing. DrSc. - KUBALČÍK Marek, Ing. - VACHUTOVÁ Ivana - SYSALA Tomáš, Ing..: FT VUT Zlín, Katedra automatizace a řídicí techniky, Česká republika Kvalitativně-kvantitativní způsob řízení tepelného výkonu horkovodu - systém Balátě; ošetření jádra algoritmu.
3.02 FARANA Radim, Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení -352, Česká republika Využití distribuovaných výpočtů při simulaci systémů řízení.
3.03 FORMÁNEK Ivo, Dr. Ing.: Nová huť, a. s. Ostrava, závod 14/T, Česká republika Experimentální identifikace hmotného momentu setrvačnosti.
3.04 FORMÁNEK Ivo, Dr. Ing.: Nová huť, a. s. Ostrava, závod 14/T, Česká republika Experimentální identifikace rezonančních oblastí pohonu
3.05 HANUŠ Bořivoj, Prof. Ing. DrSc. - HERNYCH Miloš, Ing.: TU Liberec, Česká republika Controller with a flexible feedback.
3.06 JANDA Petr, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Řízení fyzikálního modelu metodou agregace stavových proměnných.
3.07 JARACZ Kazimierz, Dr. Ing. - WACHNICKI Eugeniusz, Dr. Ing.: WSP Kraków, Instytut Techniki, Polsko Analiza wrażliwoşci ukladów dynamicznych na zmiany parametrów metodą dekompozycji modelu.
3.08 LANDRYOVÁ Lenka, Ing. CSc. - DVOŘÁK Jaroslav: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Monitoring data by means of simulation and knowledge-based techniques.
3.09 NOSKIEVIČOVÁ Darja, Ing. CSc.: FMMI VŠB-TU Ostrava, Kat. 639, Česká republika Increasing of Efficiency of Decising-Making Process in SPC.
3.10 OLEHLA Miroslav, Doc. Ing. CSc.: TU Liberec, Katedra aplikované informatiky, Česká republika Aproximace charakteristik dynamických soustav.
3.11 PROKOP Roman, Doc. Ing. CSc. - PROKOPOVÁ Zdenka, Ing. CSc.: FT VUT Zlín, Katedra automatizace a řídicí techniky, Česká republika Robustní řízení spojitými regulátory typu PID.
3.12 SVOBODA Miroslav, Doc. Ing. - KOPECKÝ Václav, Ing.: TU Liberec, Katedra měření, Česká republika Využití analýzy obrazu pro kontrolu rozměrů a umístění vozidla ve vstupním boxu parkovacího domu.
3.13 ŠATÁNEK Josef, Ing. - KONEČNÝ Michal, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Aplikace fuzzy algoritmů v distribuovaném systému řízení.
3.14 ŠATÁNEK Josef, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Optimalizace fuzzy regulátoru při řízení nelineárních soustav.
3.15 TAUFER Ivan, Doc. Ing. DrSc. - DRÁBEK Oldřich, Prof. Ing. CSc.: TU Pardubice, Česká republika Algoritmy číslicového řízení nelineárních dynamických systémů.
3.16 TŮMA Jiří, Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Optimální řízení a regulace kontinuálních procesů.
3.17 VAŠEK Vladimír, Doc. Ing. CSc. - NAVRÁTIL Zdeněk, Doc. Ing. CSc. - KOLOMAZNÍK Karel, Prof. Ing. DrSc.: FT VUT Zlín, Katedra automatizace a řídicí techniky, Česká republika Počítačové řízení enzymatické dechromace.
3.18 VÍTEČEK Antonín, Prof. Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Nelineární řízení.
3.19 VÍTEČKOVÁ Miluše, Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Delta modely v syntéze lineárních regulačních obvodů.
3.20 WAGNEROVÁ Renata, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Řízení robota metodou agregace stavových proměnných.

Return to Conference Programme

4. Aplikovaná informatika

4.01 DVOŘÁK Jiří, RNDr. CSc.: FS VUT Brno, Ústav automatizace a informatiky, Česká republika Heuristické metody výpočtu výrobních dávek ve vícevýrobkových systémech.
4.02 FARANA Radim, Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení -352, Česká republika Tvorba databázových informačních systémů v prostředí lokálních sítí.
4.03 FARANA Radim, Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení -352, Česká republika Přístup k datovým zdrojům v prostředí Internet/Intranet.
4.04 JARACZ Kazimierz, Dr. Ing. - ZIELIŃSKA Jolanta, Dr. Ing.: WSP Kraków, Instytut Techniki, Polsko Počítačové metočové metody zpracování deterministických signálů.
4.05 KAČMÁŘ Dalibor, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika The use of distributed computing environment in simulation tasks.
4.06 KLEN Petr, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Windows DDE protocol in device driver development.
4.07 KODYM Oldřich, Ing.: HGF VŠB-TU Ostrava, Institut 545, Česká republika Některé možnosti a problémy prezentace podnikových informací v prostředí Intranetu.
4.08 KONEČNÝ Michal, Ing.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Interaktivita WWW.
4.09 KUSYN Jiří, Doc. Ing. CSc.: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika Generování signálů pomocí simulačního programu SIPRO.
4.10 SALOKY Tomáš, Doc. Ing. CSc.: SjF TU Košice, Katedra automatizačnej techniky, Prešov, Slovenská republika Computer architektures for artificial intelligence.
4.11 ŠEDA Miloš, RNDr. Ing.: FS VUT Brno, Ústav automatizace a informatiky, Česká republika Informační systém pro sledování výuky.

Return to Conference Programme


Pozn. editora: Texty jednotlivých příspěvků byly autory původně zpracovány ve formátu Word for Windows a určeny k tisku v této podobě. Při převodu do formátu HTML mohlo dojít k některým ztrátám informace. Zejména se to týká konverze obrázků, vzorců a speciálních znaků. Za vzniklé problémy se autorům i čtenářům omlouváme.

© 1997, Author of Automatic Generator: Radim Farana