Studentská tvůrčí a odborná činnost 2021
(online)


25. ročník mezinárodní soutěže pro studenty vysokých škol

Více informací

O akci


Datum konání

29. dubna 2021
9.00 - 14.00

Místo

Letošní ročník proběhne online
(přes platformu Google Meet)

Registrace

do 22. dubna 2021

Podmínky


Soutěž je určena studentům vysokých škol (bakalářské a navazující magisterské obory) z ČR, SR, Polska.

Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo a věcnými cenami od sponzorů v každé sekci, o umístění rozhoduje odborná porota.

Počet a zaměření sekcí může být organizátory upraven podle zaměření a počtu přihlášených prací.

Studenti se přihlašují samostatně.

Registraci vyplnit do 22. 4. 2021.

Anotace má formu prostého textu, bez obrázků a vzorců [v rozsahu 60 až 150 slov]. Sborník takto dodaných zkrácených anotací bude publikován v elektronické podobě na webu akce.

Účastníci přednesou formou prezentace teze svých soutěžních prací (max. 10 min vystoupení) na studentské konferenci v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem. Technické požadavky: webkamera, mikrofon, webový prohlížeč (doporučeno Chrome nebo Edge, Firefox, Safari), dostatečné internetové spojení, prezentační místo bez rušivých elementů.

Instrukce a odkaz na URL adresu, kde proběhne online setkání obdrží registrovaní účastníci den před akcí (středa 28. 4.)

Program


Časový harmonogram


Čas Program
850 - 900Přihlášení účastníků do jednotlivých sekcí
910 - 1200 Jednání v sekcích
1200 - 1300 Přestávka
1300 - 1400 Vyhlášení výsledků, vystoupení sponzorů

Výsledky


Organizace a záštita


Garanti

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
FS VŠB-TUO

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
FAI UTB ve Zlíně

Záštita

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TUO

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
děkan FEI, VŠB-TUO

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
děkan FAI UTB ve Zlíně

Organizační výbor

doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.

doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.

Ing. Petra Pišťáčková

Ing. Pavel Smutný, Ph.D.

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.

Ocenění


Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo.

Kontaktní údaje


Katedra automatizační techniky a řízení
VŠB-TUO, Fakulta strojní
17. listopadu 2172/15
70800 Ostrava - Poruba
tel.: +420 59 732 1280