Studentská tvůrčí a odborná činnost


23. ročník mezinárodní soutěže pro studenty středních a vysokých škol

Více informací

O akci


Datum konání

26. dubna 2018
9.00 - 15.00

Místo

Aula VŠB - TUO
17. listopadu 15, Ostrava
mapa

Registrace

do 19. dubna 2018

Podmínky


Soutěž je určena studentům středních a vysokých škol (bakalářské a navazující magisterské obory) z ČR, SR, Polska.

Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo a věcnými cenami od sponzorů v každé sekci, o umístění rozhoduje odborná porota.

Počet a zaměření sekcí může být organizátory upraven podle zaměření a počtu přihlášených prací.

Studenti se přihlašují samostatně (nebo prostřednictvím fakulty, katedry, školy):

Registraci vyplnit do 19. 4. 2018.

Anotace má formu prostého textu, bez obrázků a vzorců [v rozsahu 60 až 150 slov]. Sborník takto dodaných zkrácených anotací bude publikován v tištěné podobě a předán při prezenci.

Vytištěné studentské soutěžní práce (2 exempláře) v rozsahu doporučených 10 stran (může být 2 sloupcová sazba) včetně příloh a obrázků se předloží odborné komisi před začátkem jednání sekce.

Účastníci přednesou formou prezentace teze svých soutěžních prací (max. 10 min vystoupení) na studentské konferenci v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem (k dispozici bude PC s Windows a MS Office, dataprojektor s rozlišením nejméně 1024x768).

Program


Časový harmonogram


Čas Program Místo
830 - 900Registrace účastníků Aula - NA2
900 - 915 Zahájení pro všechny sekce Aula - NA2
930 - 1200 Jednání v sekcích

 

S1 - Aplikace systémů řízení Aula NA2

 

S2 - Informační systémy Aula NA3

 

S3 - Informační systémy, virtuální realita Aula NA4

 

S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů Aula NA5

 

S5 - Mechatronika a robotické systémy Aula NA178

 

SŠ1 - Tvůrčí činnost studentů středních škol Budova F - F232

 

SŠ2 - Tvůrčí činnost studentů středních škol Budova F - F233
1200 - 1300 Oběd pro soutěžící a porotce sponzorován organizátory bufet Aula
1300 - 1500 Vystoupení sponzorů, předání cen Aula VŠB-TUO - NA2

Výsledky


Fotogalerie

S1 - Aplikace systémů řízení

1. místo Radek Guráš - Model automatického parkovacího domu a jeho řízení
2. místo Peter Bitara - Autonómny systém kontroly vstupu
3. místo Jan Vojta - Rychlost implementace estimátoru stavu v zařízení Arduino Due

S2 - Informační systémy

1. místo Jiří Poštulka - Zobrazování veřejných dat s využitím platformy Arduino
2. místo David Liška - Increasing the range of ground communication
3. místo Filip Dorňák - Komunikace tryskacích strojů s webovým serverem

S3 - Informační systémy, virtuální realita

1. místo Ondřej Beneš - Aplikace pro smart detekci výrobních vad
2. místo Peter Lazorík - Parametrizácia rozmerov súčiastok kamerovým systémom s výstupom na web rozhranie
3. místo Jan Sikora - Analýza nákladu dřeva z 3D modelu

S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů

1. místo Daniel Jiříček - Měřicí přístroje pro interaktivní centrum pohybu
2. místo Tomáš Puda - Distribuovaný sběr jízdních dat z automobilu
3. místo Vojtěch Janda - Studium chování piezo elementů pro použití v oblasti “energy harvestingu”

S5 - Mechatronika a robotické systémy

1. místo Vladan Najdek - Autonomní navigace robota pro pozorování sopek
2. místo Petr Vaníček - Mapování prostoru za využití robotické platformy
3. místo Jindřich Baumann - Embedded systém v aplikačním nasazení

SŠ1 - Tvůrčí činnost studentů středních škol

1. místo Tomáš Veselský, Benjamin Przeczek, Jakub Szlaur - Model výrobní linky
2. místo Pavel Vybíral - Hodiny s rozšiřujícími funkcemi
3. místo Kateřina Plevová - Metody detekce rozsáhlých duplikací a delecí genu CFHR5 u pacientů s hematurií

SŠ2 - Tvůrčí činnost studentů středních škol

1. místo David Vajda - Novodobá replika stereofonního HiFi-zesilovače TW 40 JUNIOR
2. místo Jakub Menšík - Webová hra
3. místo Tomáš Veselský - Pick & Place (elektropneumatický manipulátor)

Organizace a záštita


Garanti

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
FS VŠB-TUO

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
FAI UTB ve Zlíně

Záštita

doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TUO

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
děkan FEI, VŠB-TUO

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
děkan FAI UTB ve Zlíně

Organizační výbor

doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.

doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.

Ing. Petra Pišťáčková

Ing. Pavel Smutný, Ph.D.

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.

Sponzoři


Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo a věcnými cenami od sponzorů.

Pantek

MICROSYS

CID

Varroc

Firstis

ABB

Hella

Kontaktní údaje


Katedra automatizační techniky a řízení
VŠB-TUO, Fakulta strojní
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: +420 59 732 1280