Česká strojnická společnost
a
Katedra automatizační techniky a řízení
Fakulta strojní
VŠB-Technická univerzita Ostrava


Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na 20. Mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika 2008, která se uskuteční v Praze 29.září až 1.října  2008. Těšíme se na setkání s Vámi v hlavním měste České republiky u této příležitosti v roce 2008.


Petr Noskievič a Přemysl Malý


Vědecký a organizační výbor konference:

 

Vědecký výbor

Organizační výbor

Zaměření konference

Cílem konference je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Snahou organizátorů konference je vytvoření příležitosti pro setkání odborníků z praxe s pracovníky z  univerzit, výzkumu a vývoje a pro prezentaci novinek z výzkumu a vývoje a představení zajímavých průmyslových aplikací.

Hlavní tématické okruhy konference jsou:

  • Hydraulické systémy výrobních strojů a zarízení.
  • Hydraulické systémy v mobilní technice.
  • Vývoj hydraulických prvků - hydrogenerátory, ventily.
  • Pneumatické systémy a jejich aplikace.
  • Pneumatické prvky a jejich inovace.
  • Aplikace tekutinových systémů v automobilovém průmyslu.
  • Elektronika a tekutinové systémy, řízení tekutinových systémů, aplikace metod umělé inteligence v tekutinových systémech.
  • Aplikace modelování, simulace systémů, numerických metod a programových prostredků ve výzkumu a vývoji tekutinových prvků a systémů (simulační výpočty, CFD, MKK, …).
  • Univerzitní a profesní vzdělávání v oboru tekutinových systémů.

Informace

Budou uvedeny v programu konference a průběžne aktualizovány na internetové stránce konference http://ichp2008.vsb.cz

V případě dotazu zašlete email na adresu:  ichp2008@vsb.cz  nebo kontaktujte sekretariát konference:

Organizační sekretariát konference

JASTA, cestovní kancelář s.r.o.

pí Kropíková Hana

Chudenická 1086/22, 102 00 Praha, Česká republika

Tel. + fax: 267 913 943

Web: http://www.jasta.cz

e-mail: hkropikova@telecom.cz

Programový sekretariát konference

Česká strojnická společnost - odborná sekce .

Česká asociace pro Hydrauliku a pneumatiku

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Česká republika

Tel.: 221 082 203, Fax: 221 082 217

Web: http://ichp2008.vsb.cz

e-mail: ichp2008@vsb.cz


Přihláška příspěvku a účasti na konferenci

Autory příspěvků žádáme o zaslání abstraktu příspěvku v rozsahu do 500 slov, který stručně a výstižně bude formulovat obsah příspěvku, zdůrazní prezentované nové výsledky a poznatky. Abstrakt bude dále obsahovat základní informace o autorovi, resp, autorech příspěvku – pracoviště, kontaktní adresu, email, fax, případně www adresu. Přihlášku k účasti na konferenci a přihlášku příspěvku spolu s abstraktem je možné zaslat elektronicky prostřednictvím formuláře internetové stránky konference http://ichp2008.cz nebo webové stránky sekreteriátu konference http://www.jasta.cz .

Konferenční jazyk: angličtina, čeština, slovenština

Všechny příspěvky v češtine nebo slovenštině budou obsahovat jednostránkový abstrakt v angličtině. V průběhu konference bude zajišten simultánní překlad.

Výstavka

Organizátoři konference nabízí firmám možnost prezentace na doprovodné výstavce v přilehlých prostorách jednacího sálu. Přihlášky k výstavce nebo případné další dotazy k pronájmu výstavní plochy zašlete na sekretariát konference.

 

Sborník

Přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku konference, který bude vytišten předem.

Termíny:

Zaslání abstraktu:

31. března 2008

Potvrzení o přijetí abstraktu

30. dubna 2008

Zaslání camera ready příspěvku

30. černa 2008

Konferenční poplatek

Výše konferenčního poplatku je stanovena ve výši 350,-Eur nebo 8.500,-Kč, pro členy ČSS 5.500,-Kč a zahrnuje účast na konferenci, kongresové služby, účast na uvítacím večeru v pondělí 29.9.2008, sborník a občerstvení v průběhu konání konference. Ubytování není součástí konferenčního poplatku

Doprovodný program

Pro doprovázející hosty bude připraven doprovodný program, o kterém budou účastníci informováni ve finální pozvánce. Na doprovodný program je nutné se samostatně přihlásit, cena není zahrnuta ve vložném.


  Poslední aktualizace: leden, 2008