20. Mezinárodní konference  Hydraulika a Pneumatika

organizovaná Českou strojnickou společností, odbornou sekcí Hydraulika a pneumatika
a VŠB -Technickou univerzitou Ostrava, fakultou strojní, katedrou Automatizační techniky a řízení

29. září až 1.října 2008
Praha
Česká republika

Předseda programového výboru: Prof.Ing.Petr Noskievič,CSc.,VŠB - Technická univerzita Ostrava
Předseda organizační komise: Ing.Přemysl Malý, CSc. Parker Hannifin s.r.o., Praha

!!! Časový program konference !!!


< Přihlášení k účasti >< Seznam přihlášených účastníků >< Seznam přihlášených příspěvků >

kontaktní email: ichp2008@vsb.cz