KATEDRA PRUŽNOSTI A PEVNOSTI
KATEDRA MECHANIKY
KATEDRA HYDROMECHANIKY A
HYDRAULICKÝCH ZAŘÍZENÍ

pořádají pod patronací děkana strojní
fakulty VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Antonína VÍTEČKA CSc.

4. ročník vědecké konference
s mezinárodní účastí


8. až 11.dubna 2002