Katedra pružnosti a pevnosti, katedra mechaniky a katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Fakulty strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pořádají pod patronací děkana fakulty strojní Prof. Ing. Antonína VÍTEČKA, CSc., 4. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí "Aplikovaná mechanika 2002"". Konference se uskuteční ve dnech 8.-11. dubna 2002 a je zaměřená na profesní rozvoj doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (~ do 35 let).

Tematické zaměření konference:

Odborný garant konference:

Vědecký výbor konference:

Organizační výbor konference:

Předseda: Členové:

Místo konání konference:

Konference "Aplikovaná mechanika 2002" se bude konat v prostorách VŠB - TU Ostrava, v Ostravě - Porubě. Stravováni a ubytování bude zajištěno přímo na místě.

Jednací jazyk konference

Jednací jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Účastnické poplatky

Poplatky za vložné a doprovodný program konference jsou pro všechny účastníky 1100,- Kč.

Ubytování a stravování na kolejích VŠB-TU Ostrava a také doprovodný program budou hrazeny samostatně (z důvodu platby 5% DPH). Podrobnější informace lze získat zde.

Časový plán

Předem děkujeme za dodržení těchto termínů.

Adresa konference:

Ing. Martin FUSEK
FS VŠB-TU Ostrava,
katedra pružnosti a pevnosti
Třída 17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba,
telefon:
+420-69/7323293 (pružnost a pevnost)
+420-69/7325283 (mechanika)
+420-69/7324384 (hydromechanika)
e-mail: am2002@vsb.cz
fax: +420-69-6916490
http://www.vsb.fs.cz/am2002

Číslo účtu konference AM2002:

127 089 559 / 0300
Variabilní symbol: 311 029

Další důležité informace o VŠB-TU Ostrava:

IČO: 6198910
DIČ: 390-61989100