Studentská tvůrčí a odborná činnost


27. ročník mezinárodní soutěže pro studenty středních a vysokých škol

Program

O akci


Datum konání

středa 26. dubna 2023
9.00 - 14.30

Místo

Aula VŠB - TUO
17. listopadu 2172/15, Ostrava
mapa

Registrace

do 19. dubna 2023

Registrace


Registrace na akci byla ukončena. Nyní probíhá rozřazení soutěžících do sekcí a o podrobném programu budou přihlášení účastníci informováni e-mailem.

Podmínky


Soutěž je určena studentům středních a vysokých škol (bakalářské a navazující magisterské obory) z ČR, SR, Polska.

Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo a věcnými cenami od sponzorů v každé sekci, o umístění rozhoduje odborná porota.

Počet a zaměření sekcí může být organizátory upraven podle zaměření a počtu přihlášených prací.

Studenti se přihlašují samostatně (nebo prostřednictvím fakulty, katedry, školy):

Registraci vyplnit do 19. 4. 2023.

Anotace má formu prostého textu, bez obrázků a vzorců [v rozsahu 60 až 150 slov]. Sborník takto dodaných zkrácených anotací bude publikován v tištěné podobě a předán při prezenci.

Vytištěné studentské soutěžní práce (2 exempláře) v rozsahu doporučených 10 stran (může být 2 sloupcová sazba) včetně příloh a obrázků se předloží odborné komisi před začátkem jednání sekce.

Účastníci přednesou formou prezentace teze svých soutěžních prací (max. 10 min vystoupení) na studentské konferenci v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem (k dispozici bude PC s Windows a MS Office, dataprojektor).

Program


Časový harmonogram


Čas Program Místo
830 - 900Registrace účastníků Aula - UA2
900 - 915 Zahájení pro všechny sekce Aula - UA2
930 - 1200 Jednání v sekcích

 

S1 - Teorie a aplikace systémů řízení Aula UA2

 

S2 - Informační technologie Aula UA3

 

S3 - Mechatronika a aplikace PLC a SCADA/HMI řízení Aula UA4

 

S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů Aula UA5

 

S5 - Aplikace pro 3D modelování, zpracování obrazu a dat Budova F - F321

 

SŠ1 - Tvůrčí činnost studentů středních škol Budova F - F232/233
1200 - 1300 Oběd pro soutěžící a porotce sponzorován organizátory bufet Aula
1300 - 1430 Vystoupení sponzorů, předání cen Aula - UA2

FotogalerieFotky

(další fotografie budou následovat)

Výsledky


S1 - Aplikace systémů řízení

1. místo David Konczyna - Automatický systém pro dávkování kapalin
2. místo Alex Chimmanse - Drives Control
3. místo Milan Hrstka - Srovnání metod nastavení parametrů PID regulátoru pro systémy se zpožděním

S2 - Informační systémy

1. místo Dominik Vanduch - Digitalizace a automatizace sběru dat pomocí iOS aplikace a Vision frameworku
2. místo Michal Hudák - Systém na tvorbu her pro nevidomé
3. místo Kristýna Tomanová - Doporučení pro vývoj udržitelných webových aplikací

S3 - Mechatronika a aplikace PLC a SCADA/HMI řízení

1. místo Ondřej Švrdlík - Návrh a realizace laboratorního modelu vážicího pásového podavače
2. místo Karel Kratochvil - Řízení modelu svařovací cely PLC automatem
3. místo Vojtěch Kolář - Návrh řídicích signálů pro sledování dané trajektorie hexapodem

S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů

1. místo Miroslav Dolejš - Návrh signalizačního zařízení pro osoby se sluchovým postižením
2. místo Jiří Vavřík - IoT platformy pro mikrokontroléry a embedded systémy
3. místo Vojtěch Mach, Tomáš Olejník - Aplikace včasného varování před výskytem meteorologického jevu tornáda

S5 - Aplikace pro 3D modelování, zpracování obrazu a dat

1. místo Jakub Ciler - Vývoj aplikace pro klasifikaci míry postižení pacienta po přerušení lícního nervu
2. místo Eva Čížková - Využití strojového vidění při kontrole desek plošných spojů
3. místo Jan Zdražil - Detekce malwaru běžícího pod operačním systémem Android s využitím metod strojového učení

SŠ1 - Tvůrčí činnost studentů středních škol

1. místo Tadeáš Fryčák - Root Tracker
2. místo Jiří Smolinka - Meteorologická stanice
3. místo Pavel Hýža - Výrobní linka pro sněhuláky

Organizace a záštita


Garanti

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
FS VŠB-TUO

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.
FAI UTB ve Zlíně

Záštita

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TUO

doc. Mgr. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
děkan FAI UTB ve Zlíně

Organizační výbor

doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.

doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.

Ing. Petra Pišťáčková

Ing. Pavel Smutný, Ph.D.

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.

Sponzoři


Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo a věcnými cenami od sponzorů.

Pantek

MICROSYS

CID

CID

Porsche

NXP Semiconductors Czech Republic

ABB

Kontaktní údaje


Katedra automatizační techniky a řízení
VŠB-TUO, Fakulta strojní
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.: +420 59 732 1280