Studentská tvůrčí a odborná činnost


25. ročník mezinárodní soutěže pro studenty středních a vysokých škol

Více informací

O akci


Datum konání

23. dubna 2020
9.00 - 15.00

Místo

Aula VŠB - TUO
17. listopadu 2172/15, Ostrava
mapa

Registrace

do 16. dubna 2020

Registrace


Podmínky


Soutěž je určena studentům středních a vysokých škol (bakalářské a navazující magisterské obory) z ČR, SR, Polska.

Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo a věcnými cenami od sponzorů v každé sekci, o umístění rozhoduje odborná porota.

Počet a zaměření sekcí může být organizátory upraven podle zaměření a počtu přihlášených prací.

Studenti se přihlašují samostatně (nebo prostřednictvím fakulty, katedry, školy):

Registraci vyplnit do 16. 4. 2020.

Anotace má formu prostého textu, bez obrázků a vzorců [v rozsahu 60 až 150 slov]. Sborník takto dodaných zkrácených anotací bude publikován v tištěné podobě a předán při prezenci.

Vytištěné studentské soutěžní práce (2 exempláře) v rozsahu doporučených 10 stran (může být 2 sloupcová sazba) včetně příloh a obrázků se předloží odborné komisi před začátkem jednání sekce.

Účastníci přednesou formou prezentace teze svých soutěžních prací (max. 10 min vystoupení) na studentské konferenci v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem (k dispozici bude PC s Windows a MS Office, dataprojektor s rozlišením nejméně 1024x768).

Program


bude k dispozici

Časový harmonogram


Čas Program Místo
830 - 900Registrace účastníků Aula - NA2
900 - 915 Zahájení pro všechny sekce Aula - NA2
930 - 1200 Jednání v sekcích

 

S1 - Aplikace systémů řízení Aula NA2

 

S2 - Informační systémy Aula NA3

 

S3 - Informační systémy, virtuální realita Aula NA4

 

S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů Aula NA5

 

S5 - Mechatronika a robotické systémy Aula NA178

 

SŠ1 - Tvůrčí činnost studentů středních škol Budova F - F232

 

SŠ2 - Tvůrčí činnost studentů středních škol Budova F - F233
1200 - 1300 Oběd pro soutěžící a porotce sponzorován organizátory bufet Aula
1300 - 1500 Vystoupení sponzorů, předání cen Aula VŠB-TUO - NA2

Organizace a záštita


Garanti

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
FS VŠB-TUO

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
FAI UTB ve Zlíně

Záštita

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
děkan FS, VŠB-TUO

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
děkan FEI, VŠB-TUO

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
děkan FAI UTB ve Zlíně

Organizační výbor

doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.

doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.

Ing. Petra Pišťáčková

Ing. Pavel Smutný, Ph.D.

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.

Sponzoři


Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo a věcnými cenami od sponzorů.

Kontaktní údaje


Katedra automatizační techniky a řízení
VŠB-TUO, Fakulta strojní
17. listopadu 2172/15
70800 Ostrava - Poruba
tel.: +420 59 732 1280