VŠB-Technická univerzita Ostrava

Menu:

Novinky:

Fotografie z akce.

Organizátor

Informace o semináři

Navazuje na tradici odborných konferencí, seminářů a workshopů se zahraniční účastí, pořádaných na VŠB TU Ostrava již od roku 1976 pod hlavičkou "Seminář ASŘ".

Vytváří prostor pro prezentaci výsledků odborně vědecké práce doktorandů a jejich školitelů, spolupracovníků školy a dalších specialistů z technické praxe z oboru automatického řízení, měřicích systémů, aplikace počítačů a počítačových sítí pro realizaci informačních, diagnostických a řídicích systémů.

Souběžně se seminářem probíhá 24. ročník mezinárodní soutěže studentské tvůrčí a odborné činnosti STOČ´2019 a umožní kontaktovat nadané studenty z oblasti automatizace, informatiky a řízení.

Umožňuje výměnu zkušeností z návrhu a realizace konkrétních aplikačních úloh měřicích, diagnostických, automatizačních a řídicích systémů v teorii i v průmyslové praxi. Představuje nová řešení, algoritmy, prototypové sestavy a programy v oblasti měření, diagnostiky a řízení, výrobních i nevýrobních procesů.

Seminář je určen uživatelům měřicích, diagnostických a řídicích systémů, technikům a technologům automatizovaných systémů řízení, pracovníkům technického rozvoje a projekce se zaměřením na měření a regulaci, automatizaci, řídicí a informační systémy, učitelům a doktorandům z oblasti automatizace, řízení a aplikované informatiky.