Exkurze Automatica 2016

Mnichov, 22. - 24. 6. 2016

Exkurze pro studenty doktorského, magisterského a bakalářského oboru Katedry automatizační techniky a řízení a studijního programu Mechatronika. Návštěva veletrhu automatizace a mechatroniky Automatica 2016, 25 účastníků exkurze.


Tématické okruhy veletrhu:
  • Industry 4.0
  • Strojové vidění v automatizaci
  • Akademické fórum – konference I2TI
  • Mobilní platformy
  • Monitoring
  • Smart Factory
  • Automotive Industry

Doprovodný program: BMW Welt, Olympijský park, centrum Mnichova

Exkurzi uspořádala: