VŠB-Technická univerzita Ostrava

Menu:

Novinky:

Fotogalerie a sborník k dispozici.

Kontakt

doc. Ing. Renata Wagnerová, CSc.
vedoucí Katedry ATŘ FS VŠB-TUO, odborný garant
Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava-Poruba, 708 33
E-mail: asr2015@vsb.cz