VŠB-Technická univerzita Ostrava

Menu:

Novinky:

Sborník a fotografie jsou již k dispozici.

Kontakt

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
vedoucí Katedry ATŘ FS VŠB-TUO, odborný garant
Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava-Poruba, 708 33
E-mail: asr2013@vsb.cz