VŠB-Technická univerzita Ostrava

Menu:

News:

Proceedings and photos are available.

Programme

25. April 2013 - STOC 2013 Competition

for more information go to www.stoc.fai.utb.cz

26. April 2013 - XXXIV. ASR 2013 Seminar

Morning Session 1, 9:15 – 10:45, NA3,
chairman: prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. & prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.


1

Testování vlastností typových piezoaktuátorů

LOS, Jaroslav & MAHDAL, Miroslav

2

Modální analýza modelu pro aktivní tlumení vibrací

ŠURÁNEK, Pavel

3

Optimization of the Permanent Magnet Synchronous Motor Design Using FEMM and Measuring the Hysteresis Loop

NOVÁK, Zdeněk

4

Řídicí jednotka pro model soustruhu

STŘÍBNÝ, Martin

5

The Electronic Variable Pitch Drive

GEBAUER, Jan

6

Experimental Verification of the Technological Parameters of Cutting Machines with Unconventional Kinematics

ONDEROVÁ, Iveta

Morning Session 2, 11:00 – 12:00, NA3,
chairman: doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.
& prof. Ing. Radim Farana, CSc.


1

Benchmark of learning algorithms for piecewise-linear neural network

MARIŠKA, Martin

2

Pattern Recognition in Motion Analysis using Neural Network

MORE, Marcel

3

PID Control of Temperature Fields in Casting Die

VLČEK, Marcel

4

Využití dvourozměrné Fourierovy transformace pro odhalování periodicit v obraze

ZAVADIL, Jaromír

5

Vývoj aplikací pro procesory STM32 a jejich průmyslové nasazení

PODEŠVA, Petr

Poster Session, 9:00 – 13:00, NA3


Analytické vyjadrenie dĺžok vysunutia teleskopických tyčí Triceptu

KUREKOVÁ, Eva

Přístupy k volbě vzorkovací periody

VÍTEČKOVÁ, Miluše