ENGLISH VERSION
160. výročí založení VŠB - Technické univerzity Ostrava

Termín

23. dubna 2009, 9:00 – 16:00

Místo konání

Akce se koná v aule NA2 na VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu č. 15, Ostrava - Poruba (mapa areálu) - budova číslo 7 na mapce.
V blízkosti Auly se nachází tramvajová zastávka "Areál VŠB" linek č. 8, 7, 17 (směr Vřesinská).
Souřadnice GPS - 49°49'50.43"N, 18°9'46.835"E.

Organizátoři

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Program

Termín:23. dubna 2009 (900 - 1600) v Ostravě, areál VŠB - TU Ostrava-Poruba, ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Prezence účastníků: Pro všechny sekce 830 - 900 Aula VŠB-TUO - NA2
Zahájení: Pro všechny sekce 900 - 920 Aula VŠB-TUO - NA2
Sekce: S1 - Teorie a aplikace systémů řízení Aula VŠB-TUO - NA2

 

S2 - Aplikovaná informatika F321

 

S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI J223

 

S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů NK 325 - Hudební salonek

 

S5 - Informační systémy a management J259

 

S6 - Mecha & auto-tronika H309
Oběd: Pro soutěžící a porotce sponzorován organizátory 1330 - 1420 Menza VŠB-TUO
Ukončení: Vystoupení sponzorů, předání cen 1430 - 1600
Aula VŠB-TUO - NA2

Výsledky a vítězové jednotlivých sekcí

Závěrečný protokol STOČ 2009 (pdf, 329 kB)

Fotogalerie

Fotografie ze zahájení, průběhu a závěrečného vyhlášení soutěže

Sborník anotací a prací dle autorů

Seznam přihlášených účastníků


Podmínky

Ceny a sponzoři

Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo a věcnými cenami od sponzorů:
Tieto Česká republika CID International, a.s Ingeteam a.s. Elvac ControlTech Pantek (CS) s.r.o. Freescale Polovodiče Česká Republika Microsys s.r.o.

Informace

Přesné organizační pokyny a aktuální informace jsou dostupné na INTERNETu - http://www.fs.vsb.cz/akce/2009/stoc2009/.

Garanti

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, FS VŠB - TU Ostrava
doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, HGF VŠB - TU Ostrava
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., FAI UTB ve Zlíně

Kontaktní adresa

Katedra automatizační techniky a řízení - 352
STOČ 2009
VŠB-TU Ostrava
ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - Poruba
tel.: +420 59 732 4113
fax: +420 59 691 6129
email: asrstoc09.fs@vsb.cz

Záštita

Organizační výbor

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Mgr. Petr Tiefenbach
Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Ing. Robert Klimunda


Předchozí ročníky

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008