Seznam účastníků konference

číslo

number

PŘÍJMENÍ Jméno

SURNAME Name

univerzita / Firma

Univerzity / company

Stát

country

sekce

section

1

Nosek Radovan

Politechnika Śląska Gliwice

Silesian University of Technology

Poland

E

2

Řehoř Jan

Západočeská univerzita v Plzni

University of West Bohemia in Pilsen

Czech Republic

V

3

Pilař Lukáš

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s

Nuclear Research Institute Řež

Czech Republic

E

4

Česáková Ivana

Západočeská univerzita v Plzni

University of West Bohemia in Pilsen

Czech Republic

V

5

Zetek Miroslav

Západočeská univerzita v Plzni

University of West Bohemia in Pilsen

Czech Republic

V

6

Roud Pavel

Západočeská univerzita v Plzni

University of West Bohemia in Pilsen

Czech Republic

V

7

Sklenička Josef

Západočeská univerzita v Plzni

University of West Bohemia in Pilsen

Czech Republic

V

8

Heath Martin

PRIMA Bilavčík

PRIMA Bilavčík

Czech Republic

V

9

Kicková Mária

Technická univerzita v Košiciach

Technical University of Košice

Slovakia

I

10

Herditzky Attila

Technická univerzita v Košiciach

Technical University of Košice

Slovakia

V

11

Olexová Mariana

Technická univerzita v Košiciach

Technical University of Košice

Slovakia

V

12

Konvička Jaroslav

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

Czech Republic

E

13

Moravec Jaromír

Technická univerzita v Liberci

Technical University of Liberec

Czech Republic

V

14

Hrdlička Jan

ČVUT v Praze

Czech Technical University in Prague

Czech Republic

E

15

Yar Mehmet Ali

Sakarya Üniversitesi

Sakarya University

Turkey

X

16

Yaşar Güner

Sakarya Üniversitesi

Sakarya University

Turkey

X

17

Akdere Tacettin

Sakarya Üniversitesi

Sakarya University

Turkey

X

18

Onderová Iveta

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

V

19

Staš Ondrej

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

V

20

Ploskuňáková Lucia

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

V

21

Kolláth Ľudovít

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

V

22

Krivánka David

Západočeská univerzita v Plzni

University of West Bohemia in Pilsen

Czech Republic

E

23

Milčák Petr

Západočeská univerzita v Plzni

University of West Bohemia in Pilsen

Czech Republic

E

24

Žitek Pavel

Západočeská univerzita v Plzni

University of West Bohemia in Pilsen

Czech Republic

E

25

Bičejová Ľuba

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

26

Kupsa Vladimír

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

Czech Republic

E

27

Križan Peter

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

E

28

Svátek Michal

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

E

29

Fedák Marcel

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

30

Ševelová Kamila

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

Czech Republic

E

31

Orlovský Imrich

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

32

Hatala Michal

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

33

Konderla Ryszard

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

34

Pfeiler Petr

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

35

Štrbka Ján

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

36

Dupala Ondřej

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

37

Batešková Eva

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

38

Gašpár Štefan

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

39

Haľko Jozef

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

40

Maščenik Jozef

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

41

Nováková Martina

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

42

Kúdelová Zuzana

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

43

Dobránský Jozef

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

44

Kolář Jiří

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

45

Reiner Jan

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

46

Janásek Adam

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

47

Kozlová Světlana

Taures

Taures

Czech Republic

E

48

Bogdálek Jan

VUT v Brně

Brno University of Technology

Czech Republic

E

49

Smeja Martin

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

I

50

Loebl Tomáš

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

I

51

Lisý Martin

VUT v Brně

Brno University of Technology

Czech Republic

E

52

Šípek Michal

Žilinská univerzita

University of Žilina

Slovakia

V

53

Neslušan Miroslav

Žilinská univerzita

University of Žilina

Slovakia

V

54

Kollárová Marta

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

55

Diciuc Vlad

Universitatea de Nord din Baia Mare

North University of Baia Mare

Romania

V

56

Mušková Svetlana

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

V

57

Matúš Miloš

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

E

58

Procházková Olga

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

Czech Republic

E

59

Kořistková Michaela

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

E

60

Melian Ciprian

Universitatea de Nord din Baia Mare

North University of Baia Mare

Romania

V

61

Lobontiu Mircea

Universitatea de Nord din Baia Mare

North University of Baia Mare

Romania

V

62

Hăşmăşan Mircea

Universitatea de Nord din Baia Mare

North University of Baia Mare

Romania

V

63

Kunstfeld Jaroslav

1. Moravská obchodní s.r.o

1. Moravská obchodní

Czech Republic

V

64

Kolat Pavel

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

E

65

Vilimec Ladislav

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

E

66

Seidl Martin

Technická univerzita v Liberci

Technical University of Liberec

Czech Republic

V

67

Stárek Kamil

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

Czech Republic

E

68

Kučera Kamil

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

Czech Republic

E

69

Nekoranec Tomáš

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

Czech Republic

E

70

Beneš Petr

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

Czech Republic

E

71

Monková Katarína

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

72

Pop Alina Bianca

Universitatea de Nord din Baia Mare

North University of Baia Mare

Romania

V

73

Pop Gheorghe Ioan

Universitatea de Nord din Baia Mare

North University of Baia Mare

Romania

V

74

Zbieg Rostislav

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

E

75

Danišová Nina

STU Bratislava – MtF Trnava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

I

76

Baláš Marek 

VUT v Brně

Brno University of Technology

Czech Republic

E

77

Fortelný Zdeněk

VUT v Brně

Brno University of Technology

Czech Republic

E

78

Moskalík Jiří

VUT v Brně

Brno University of Technology

Czech Republic

E

79

Kupka David

VŠB-TU Ostrava VEC

VŠB-Technical University of Ostrava VEC

Czech Republic

E

80

Škvařil Jan

VUT v Brně

Brno University of Technology

Czech Republic

E

81

Kálman Peter

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

E

82

Karásek Jiří

Technická univerzita v Liberci

Technical University of Liberec

Czech Republic

V

83

Mišík Ladislav

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

84

Majer Marcin

Politechnika Opolska

Opole University of Technology

Poland

E

85

Sklenárová Marína

Technická univerzita v Košiciach - Univerzitet u Novom Sadu

Technical University of Košice - University of Novi Sad

Slovakia - Serbia

V/E

86

Brody Milan

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

I

87

Šooš Ľubomír

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

X

88

Milčák Pavel

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

E

89

Čep Robert

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

90

Nováková Jana

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

91

Petřkovská Lenka

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

92

Očenášová Lenka

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

93

Grycmanová Markéta

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

E

94

Pumprla Oto

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

E

95

Sadílek Marek

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

96

Kratochvíl Jiří

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

97

Novák Martin

UJEP Ústí nad Labem

Jan Evangelista Purkyně university in Usti nad Labem

Czech Republic

V

98

Brychta Josef

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

99

Farana Radim

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

X

100

Czán Andrej

Žilinská univerzita

University of Žilina

Slovakia

V

101

Semcer Ján

Žilinská univerzita

University of Žilina

Slovakia

V

102

Stančeková Dana

Žilinská univerzita

University of Žilina

Slovakia

V

103

Stekláč Dušan

Žilinská univerzita

University of Žilina

Slovakia

V

104

Veľas Stanislav

Žilinská univerzita

University of Žilina

Slovakia

V

105

Andrejewski Łukasz

Politechnika Opolska

Opole University of Technology

Poland

E

106

Hlaváček Petr

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

107

Beniak Juraj

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

E

108

Golokov Andrej

STU Bratislava

Slovak University of Technology in Bratislava

Slovakia

E

109

Vraštil Marián

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

110

Gola Łukasz

Politechnika Krakowska

Cracow University of Technology

Poland

V

111

Habel Jacek

Politechnika Krakowska

Cracow University of Technology

Poland

V

112

Kapriuk Michał

Politechnika Krakowska

Cracow University of Technology

Poland

V

113

Wojanowski Paweł

Politechnika Krakowska

Cracow University of Technology

Poland

V

114

Shehu Mira

Universiteti i Vlorës

University of Vlora

Albania

V

115

Vatral Jiří

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

Czech Republic

E

116

Vrba Vladimír

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

V

117

Fibinger Vratislav

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

E

118

Imriš Ivan

Technická univerzita v Košiciach

Technical University of Košice

Slovakia

E

119

Kouřil Karel

HAM-FINAL, s.r.o

HAM-FINAL, s.r.o

Czech Republic

V

120

Kandár Milan

Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovak University of Agriculture in Nitra

Slovakia

V

121

Teixeira Rui

VŠB-TU Ostrava

VŠB-Technical University of Ostrava

Czech Republic

E

122

Baršić Branimir

Sveučilište u Rijeci

University of Rijeka

Croatia

V

123

Gajdoš Mário 

ELBA Kremnica

ELBA Kremnica

Slovakia

V

124

Jurko Jozef

Technická univerzita v Košiciach FVT Prešov

Technical University of Košice FVT Prešov

Slovakia

V

125

Vaszi Zsolt

Technická univerzita v Košiciach

Technical University of Košice

Slovakia

E

126

Budayová Mária

Technická univerzita v Košiciach

Technical University of Košice

Slovakia

E

Legenda/legend:

E – energetika, V – výrobní technologie, I – inovační technologie, X – bez sekce

E – Power Engineering, V – Production Engineering, I – Innovation Technology, X – without section