Závazná přihláška na konferenci ERIN 2009

Pro závaznou přihlášku si prosím stáhněte následující formulář     PŘIHLÁŠKA

Prosíme o vyplnění ve všech bodech a odeslání na email erin2009.fs@vsb.cz.

Děkujeme.
 

      POKYNY PRO PSANÍ ABSTRAKTU

      POKYNY PRO PSANÍ PLNÉHO TEXTU ČLÁNKU

 

Platby prosím poukazujte:

Bankovní spojení: ČSOB Ostrava
Majitel účtu: VŠB-TU Ostrava
Číslo účtu: 127089559/0300
IBAN: CZ23 0300 0000 0001 2708 9559
S.W.I.F.T: CEKOCZPP
Variabilní symbol: 361901
Zpráva pro příjemce: OrganizaceJménoPříjmení

 

Možnost platby na místě