Vážení mladí výzkumně-techničtí pracovníci a doktorandi,

     dovolujeme si Vás srdečně pozvat na třetí ročník mezinárodní putovní konference ERIN (Education, Research, Innovation). Po dvou velmi úspěšných ročnících v Bratislavě se konference pro rok 2009 přesunula na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava. Cílem konference je opětovné vytvoření prostoru pro prezentaci a vzájemné porovnání výsledku vědeckovýzkumných a technických prací na mezinárodní úrovni. Smyslem celého projektu je umožnit střetnutí mladých perspektivních vědců a techniků, kteří mohou být přínosem nejen pro jednotlivé výzkumně-vývojové aktivity, ale i pro samotnou technickou praxi. Konference se koná pod záštitou děkana Fakulty strojní VŠB- TU Ostrava prof. Ing. Radima Farany, CSc.

Konference je tematicky zaměřena na okruhy:


HLAVNÍ PARTNEŘI:

 

     Energetika:

 • tepelně energetické stroje a zařízení

 • spalování, zplyňování, pyrolýza

 • moderní energetické systémy

 • biomasa, bioplyn a alternativní zdroje energie

 • výpočtové metody a modelování procesu

 • enviromentální technika a ochrana životního prostředí

 • zhodnocování odpadů

 • separace a sequestrace CO2

 

     Výrobní technologie:

 • progresivní technologie

 • strojírenské materiály

 • nástroje

 • strojírenská metrologie

 • měření

 • konstrukce strojů a zařízení

 • řízení kvality

 • ekonomika a management ve strojírenství

 • montáž a demontáž

 • CAP/CIM technologie

 • reverse engineering

 • testování a zkoušení

     Inovační technologie:

 • aplikovaná mechanika

 • automatizace

 • aplikovaná informatika

 • robototechnika

 • high technology

 • biotechnology

 • e-education

 

   


 

Na konferenci ERIN 2009 srdečně zveme také školitele.
V případě zájmu organizujeme „Setkání školitelů“, jehož hlavní úlohou bude navázání nových kontaktů a spolupráce mezi jednotlivými pracovišti.

Mediální partner: