VŠB-Technická univerzita Ostrava

Menu:

Novinky:

Květen, 2007:
Prohlédněte si fotografie ze semináře!

Kontakt

Prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
vedoucí Katedry ATŘ FS VŠB-TUO, odborný garant
Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava-Poruba, 708 33
E-mail: SeminarASR2007@vsb.cz
Fax: 59 691 6129