VŠB-Technická univerzita Ostrava

Menu:

Novinky:

Květen, 2007:
Prohlédněte si fotografie ze semináře!

Seznam příspěvků

Abecední seznam

B D F J K L M N O P S V W Z


B

Autoři Název Číslo
BABIUCH, Marek "The Usage of Laboratory for Mobile, Wireless and Virtual Computer at the Education
Využití laboratoře mobilních, bezdrátových a virtuálních počítačových systémů ve výuce
28
BALŠÁNEK, Miroslav "Wireless Sensor Network Visualization
Vizualizace bezdrátové senzorové sítě
30
BORŽÍKOVÁ, Jana, BALARA, Milan & PITEĽ, Ján The Mathematical Model of Contraction Characteristic k = (F, p) of the Pneumatic Artificial Muscle 6
BRODECKÁ, Kateřina "Six Sigma Tools and Methods
Nástroje a metody Six sigma
8

D

Autoři Název Číslo
DOLINAY, Viliam, LAMPART, Marek & VAŠEK, Vladimír "Data Filtering in Prenatal Care
Filtrace dat v prenatální péči
40

F

Autoři Název Číslo
FABIAN, Michal, SPIŠÁK, Emil, DOVICA, Miroslav, DRAGANOVSKÁ, Dagmar & ŠEMINSKÝ, Jaroslav "Possibilities of Enhancement of Cutting Surface Quality at Virtual Environment of CAM System
Možnosti ovplyvnenia kvality obrábanej plochy vo virtuálnom prostredí CAM systému
20
FARANA, Radim "Application of EFQM Excellence Model at the Faculty 1
FOJTÍK, David "Software Support for Creating and Processing of Diploma and Bachelor Thesis Assignments
Programová podpora pro tvorbu zadání Diplomových a Bakalářských prací a jejich zpracování
29
FORMÁNEK, Ivo "Remote Engineering – New Trend in Engineering Practice 42

J

Autoři Název Číslo
JARACZ, Kazimierz "Studies on the Accuracy of Various Structures of Control Systems 34
JENDRYŠČÍK, Miloš "Order and Conception of Providing Material and Mine Equipment for Coal Mines
Koncepce zajišťování materiálů a důlní výstroje uhelných hlubinných dolů k objednávce
9

K

Autoři Název Číslo
KEDROŇ, Ivan & FARANA, Radim "Distributed Measuring Systems Based on Wireless Networks 41
KLEČKA, Radim "Directional Vehicle Stability Prototyping Using HIL Simulation
Ověření systému řízením jízdy automobilu metodou HIL simulací
10
KLEČKA, Radim & MAHDAL, Miroslav "Identification and Design Control for Hydraulic-Pneumatic Model
Identifikace a návrh regulátoru pro hydraulicko-pneumatickou soustavu
13
KLIMUNDA, Robert, KIJONKA, Martin & ŠIMEK, Richard "Mine Data Storage and its Visualization for Safety and Educational Purposes
Ukládání dat z dolu a jejich vizualizace pro bezpečnostní a vzdělávací účely
11
KOŇAŘÍK, Petr "Two valve control of hydraulic drive in I/O dSPACE simulator systém 36
KOUDELA, Tomáš "Control Laboratory Model
Řízení laboratorního modelu
27
KULHÁNEK, Jiří "Testing of Moodle application performance 23
KULHÁNEK, Jiří & TŮMA, Jiří "Software Activation and Registration via Web Application 22
KUPCZAK, Marek "Using a Kalman Filter for Estimating a Random Constant
Použití Kalmanova filtru pro výpočet odhadu konstantní hodnoty
21
KUREKOVÁ, Eva, HALAJ, Martin, LOEBL, Tomáš & TVRDOŇOVÁ, Martina "Measurement of Positional Deviation of Numerically Controlled Axes 37

L

Autoři Název Číslo
LIČEV, Lačezar, FARANA, Radim & PAJUREK, Ivo "Parameters of Metered Objects of Interest in Ultrasound Images Monitoring 3
LIČEV, Lačezar, HRADÍLEK, Pavel & PAJUREK, Ivo "Development of equipment for 3-D picturing and measurement of the brain ventricles 2

M

Autoři Název Číslo
MAHDAL, Miroslav "Model of Tanks, its Visualization and Control through Network Interface
Model nádrží, vizualizace a řízení přes síťové rozhraní
12
MIHALÍKOVÁ, Jana & LÍŠKA, Ondrej "Experience with Work in Simulation Software Cosimir® Professional 14
MORÁVKA, Jan & MICHALEK, Karel "Approximation Models of Phenomena at Gas Blowing into Ladle 15

N

Autoři Název Číslo
NOSKIEVIČOVÁ, Darja "Application of EWMA Control Chart Using STATGRAPHICS 16

O

Autoři Název Číslo
OTTE, Lukáš & BURÝ, Alois "Simulation Models for the Underground Transport Rationalizing
Simulační model pro racionalizaci podzemní dopravy
17

P

Autoři Název Číslo
PAVLAS, Roman "Digital Control of the Laboratory Railways Model with a PLC Automat 31
PEKAŘ, Libor "RQ-Meromorphic Functions Control Approach for Delayed Systems 35
PITEĽ, Ján, BALARA, Milan & BORŽÍKOVÁ, Jana "Control of the Pneumatic Actuator with McKibben Artificial Muscles 7

S

Autoři Název Číslo
SCHREIBER, Josef & LIČEV, Lačezar "Brain-stem Ultrasound Images Processing and Evaluation 18
SMUTNÁ, Jitka & FARANA, Radim "Information Support for Sociological Investigation at the Faculty
Informační podpora vyhodnocení sociologických výzkumů fakulty
24
SMUTNÝ, Lubomír "Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application
Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace
32
SMUTNÝ, Pavel "Evaluation of Users Satisfaction with Faculty Webpage 25
ŠIMEK, Richard "Economic Model of a Family Household Created in Powersim Studio
Ekonomický model domácnosti vytvořený v prostředí Powersim Studio
19
ŠKUTA, Jaromír "DataLab Using for Remote Administration of Control Systems
Využití DataLab pro vzdálenou správu řídicích systémů
5
ŠKUTOVÁ, Jolana "Neural Network Using Orthogonal Activation Function
Využití ortogonální aktivační funkce v neuronové síti
4

V

Autoři Název Číslo
VÍTEČKOVÁ, Miluše & VÍTEČEK, Antonín "PI and PID Controller Tuning for Integral plus Time Delay Plants 26
VRÁNA, Stanislav & ŠULC, Bohumil "Control Quality Indicators in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop 33

W

Autoři Název Číslo
WOJCIASZYK, Petr "Smart Instrumentation with ZigBee Wireless Modules
Inteligentní instrumentace se ZigBee moduly
38

Z

Autoři Název Číslo
ZIMNÝ, Ondřej "The Use of Artificial Neural Network for the Improvement of Quality of Steelworks Products 39