"20th International Conference on Hydraulics and Pneumatics

"Sep 29 - Oct 1, 2008 - "Prague


List of papers

A B Č D F G H I J K L M N O P R S V


A

Authors Title Number
"ASCHERMANN, J., OLŠOVSKÝ, R. "THE INTEGRATED DIGITAL CONTROL SYSTEM FOR PARKER PUMPS / INTEGROVANÝ DIGITÁLNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM HYDROGENERÁTORŮ PARKER 19

Return to List of papers

B

Authors Title Number
"BANASZEK, A. "HYDRAULIC DRIVE SYSTEM OF HIGH POWER BOW THRUSTER ON MODERN PRODUCT TANKER 29
"BEDNARCZYK, S., STRYCZEK, J. "AXIAL CLEARANCE COMPENSATION IN THE GEROTOR PUMP 23
"BORCHERS, D., ENGLBERTH, E. "ANALYSIS OF SPOOL ROTATION AND HYDRAULIC LOCK IN DIRECTIONAL CONTROL VALVES 37
"BOŘIL, T. "REXROTH CAMOLINE – THE CARTESIAN MOTION BUILDING SYSTEM INTEGRATES PNEUMATIC, MECHANICAL AND ELECTRIC FUNCTIONS / REXROTH CAMOLINE – KARTEZIÁNSKÝ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM INTEGRUJE PNEUMATIC 11

Return to List of papers

Č

Authors Title Number
"ČÁP, J., KREMLÁČEK, P. "PRESSURE CONTROL IN BOSCH COMMON RAIL INJECTION SYSTEM / REGULACE TLAKU VE VSTŘIKOVACÍM SYSTÉMU BOSCH COMMON RAIL 48

Return to List of papers

D

Authors Title Number
"DVOŘÁK, L. "MODELING AND DYNAMICS SIMULATION OF PNEUMATIC SYSTEMS BY MEANS OF RHD RESISTANCES / MODELOVÁNÍ A SIMULACE DYNAMIKY PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ POMOCÍ RHD ODPORŮ 12

Return to List of papers

F

Authors Title Number
"FICARELLA, A., GIUFFRIDA, A., LANZAFAME, R. "INFLUENCE OF HYDRO-GRINDING AT THE PILOTING STAGE OF A COMMON-RAIL INJECTOR 36

Return to List of papers

G

Authors Title Number
"GUNDLACH, M. "PARKER’S NEW LINE OF PILOT OPERATED SERVO PROPORTIONAL VALVES REDUCES CYCLE TIMES AND IMPROVES PRODUCT QUALITY 38

Return to List of papers

H

Authors Title Number
"HEŘMÁNEK, P., KRÁL, J., MAŠEK, J. "AIRCRAFT HYDRAULIC FLUID DIAGNOSTICS / DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH KAPALIN POUŽÍVANÝCH V LETECTVÍ 13
"HRDINA, J. "HYDRAULICKÉ POHONY TVÁŘECÍCH STROJŮ 4
"HÜBNER, D., ORTWIG, H., ZIMMERMANN, U. "EXPERIMENTAL AND ANALYTICAL INVESTIGATION OF DYNAMIC FLOW IN HYDRAULIC ACCUMULATORS 28

Return to List of papers

I

Authors Title Number
"IBRAHIM SOKAR, M., KOHMAESCHER, T., ACHTEN, P.A.J., VAEL, G.E.M. "POWER MANAGEMENT STRATEGY FOR SERIES HYDRAULIC HYBRID VEHICLE 2

Return to List of papers

J

Authors Title Number
"JALOVÝ, M., JALOVÁ, M., ANDRLÍK, V. "KONSTRUKCE MECHANISMŮ S VYSOKOTLAKÝM MEMBRÁNOVÝM ELEMENTEM 14
"JASIOK, P., ROJEK R. "ELECTRO-HYDRAULICS OF THE STAGE TABLES OF THE LOWER THEATER SCENE / ELEKTROHYDRAULIKA JEVIŠTNÍCH STOLŮ DOLNÍ SCÉNY DIVADELNÍ TECHNIKY 15
"JIRKOVSKÝ J. "MODELOVÁNÍ HYDROMECHANICKÉHO ZDVIHACÍHO SYSTÉMU KOLOVÉHO NAKLADAČE 3

Return to List of papers

K

Authors Title Number
"KLEIN, K. "IMPACT OF CYLINDER BLOCK SHAFT COUPLING DESIGN ON BEHAVIOUR OF CYLINDER BLOCK VALVE PLATE SEALING GAP INTERFACE 35
"KOŇAŘÍK, P. "ALTERNATIVE TWO VALVES CONTORL CONCEPT FOR HYDRAULIC DRIVE / ALTERNATIVNÍ DOUVENTILOVÁ ŘÍDICÍ KONCEPCE HYDRAULICKÉHO POHONU 42
"KOREISOVÁ, G., KOREIS, J. "ANALYTICAL RELATIONS FOR EFFICIENCY TO HYDRO-GENERATOR / ANALYTICKÉ VZTAHY PRO ÚČINNOSTI HYDROGENERÁTORU 1
"KOSPRDOVÁ, J., OLDŘICH, J. "THE DEVELOPMENT OF CENTRIFUGAL TURBO COMPRESSOR STAGE USING CFD 31
"KRANNICH, T., MAŇAS, S. "VIRTUÁLNÍ PROTOTYPOVÁNÍ HYDRAULICKÝCH TVÁŘECÍCH STROJŮ 16

Return to List of papers

L

Authors Title Number
"LACHMAN, M., CERHA, J. "HYDRAULIC CIRCUIT TEST DEVICE OF DIRECTIONAL VEHICLE KONTROL / HYDRAULICKÝ OBVOD ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ SMĚROVÉHO ŘÍZENÍ VOZIDLA 47
"LOVREC, D. "SPEED CONTROLLED DRIVES IN THE FIELD OF METAL FORMING MACHINES 39

Return to List of papers

M

Authors Title Number
"MARÉ, J-C. "SYSTEM LEVEL MODELING OF MECHANICAL LOSSES IN ACTUATORS 43
"MAŠEK, J., HEŘMÁNEK, P., PROCHÁZKA, P. "MONITORING OF HYDRAULIC SYSTEMS PARAMETERS ON THE AGRICULTURAL MACHINES 17
"MEJSNAR , P., ENGLBERTH, E. "OPTIMALIZACE ŠOUPÁTKOVÉHO PROPORCIONÁLNÍHO ROZVÁDĚČE PRO SPECIÁLNÍ HYDRAULICKÝ ADAPTÉR SE DVĚMA STUPNI VOLNOSTI S VYUŽITÍM FYZIKÁLNÍHO A CFD MODELOVÁNÍ. 41

Return to List of papers

N

Authors Title Number
"NAG, A., BASU, S., MAITI, R. "ESTIMATION OF STRESSES IN COMPONENTS AND GAP IN ACTIVE CONTACTS OF EPITROCHOID GENERATED FLOATING AXIS ROPIMA TYPE HYDROSTATIC UNITS- AN FEM APPROACH 18
"NĚMEC, L. "HYDROSTATICKÉ SYSTÉMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 5
"NEVRLÝ, J., MAREK, J., VARGOVČÍK, L., OLDŘICH, J. "CENTRIFUGAL COMPRESSOR DYNAMICS AND SOFTWARE SYSTEM FOR SURGE CONTROL 26
"NOSKIEVIČ, P. "FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ HYDRAULICKÉHO POHONU 45

Return to List of papers

O

Authors Title Number
"OLDŘICH, J. "AIR CENTRIFUGAL COMPRESSORS AND ANTISURGE CONTROL 32
"OZANA, M., ŠEVČÍK, M., KOLEK, R. "INOVACE ELEKTROHYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ TVÁŘECÍCH STROJŮ / INNOVATION OF ELECTRO-HYDRAULIC SYSTEMS OF FORMING MACHINES 6
"OZANA, O., ROBENEK, D. "PŘESNÉ A ÚSPORNÉ ELEKTROHYDRAULICKÉ SYSTÉMY SEKUNDÁRNÍ METALURGIE 7

Return to List of papers

P

Authors Title Number
"PETRIĆ, J., IVANOVIĆ, V., KOSTELAC, M. "MODELING AND CONTROL OF SWASH-PLATE 8
"PETROVIĆ, R., TODIĆ, N. "MODELING AND EXPERIMENTAL RESEARCH OF CHARACTERISTIC PARAMETERS HYDRODINAMIC PROCESSES OF AXIAL PISTON PUMPS WITH CONSTANT PRESSURE AND VARIABLE FLOW 33
"PLÖCKINGER, A.,SCHEIDL, R., WINKLER, B. "FAST DEVELOPMENT AND PROTOTYPING OF A COMPACT FAST 3/2 WAY SWITCHING VALVE 44
"PÓSA, I., KRCHÁR,J, STRAČÁR, K, "PREDICTION OF ROTARY HYDROSTATIC DRIVE’S VOLUMETRIC LOSSES 27

Return to List of papers

R

Authors Title Number
"RIEDEL, CH., STAMMEN, CH., LIERMANN, M., MURRENHOFF, H. "SENSITIVITY ANALYSIS AS A TOOL FOR OPTIMIZATION IN FLUID POWER SIMULATION 20

Return to List of papers

S

Authors Title Number
"SAHA, R.,MAITI, R., HELDUSER, S. "STEADY STATE FORCE CHARACTERISTICS AND SENSITIVITY ANALYSIS OF A PROPORTIONAL SOLENOID PILOT OPERATED TWO STAGE PRESSURE RELIEF VALVE 21
"SELUCKÝ, K. "ELEKTRONIKA V MOBILNÍ HYDRAULICE 9
"SCHLEMMER, K., MURRENHOFF, H. "DEVELOPMENT OF AN EXPERT SYSTEM FOR ELECTROHYDRAULIC MOTION CONTROL DESIGN 22
"SUCHOMEL, P., OŽANA, O.. "LINEÁRNÍ ELEKTROHYDRAULICKÉ AKTUÁTORY DIVADELNÍ TECHNIKY 10

Return to List of papers

V

Authors Title Number
"VESELÝ, F. "NÁVRH A OPTIMALIZACE SPÍNANÝCH A PROPORCIONÁLNÍCH ROZVÁDĚČŮ POMOCÍ PŘESNÝCH MODELŮ 40
"VIIRVALO, T. (1) "INFLUENCES OF SUPPLY PRESSURE AND SERVO VALVE SIZE ON ACCURACY OF POSITION SERVOS 24
"VIRVALO, T. (2) "COMPARING POSITION TRACKING CONTROLLERS OF HYDRAULIC CYLINDER DRIVE 25
"VOŽENÍLEK, R., MALÝ, M., BRABEC, P. "HYDRAULIC SYSTEM FOR STEER-BY-WIRE / HYDRAULICKÝ SYSTÉM PRO STEER-BY-WIRE 46

Return to List of papers


Output from web system prepared on: 15.3.2012 13:30:08
In case of problems contact our webmaster