STOČ 2006

27. 4. 2006 - VŠB-TU Ostrava


Programme

April 27, 2006, 9:20 - 13:00 : S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
April 27, 2006, 9:20 - 13:00 : S2 - Aplikovaná informatika
April 27, 2006, 9:20 - 13:00 : S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
April 27, 2006, 9:20 - 13:00 : S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
April 27, 2006, 9:20 - 13:00 : S5 - Informační systémy a management
April 27, 2006, 9:20 - 13:00 : S6 - Informační technologie


April 27, 2006, 9:20 - 13:00 : S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
Room: NK325 - Chairperson: Prof. Ing. Alois BURÝ, CSc.

Order Authors Title
1 HUSNÍK, Radim Regulace teploty v tepelné soustavě s využitím Matlab RT toolboxu
2 VALAS, Martin Softwarová podpora výuky základů automatizace
3 KIJONKA, Martin Autonomní plavidlo s využitím GPS
4 JANČOVÁ, Katarína Riadenie laboratórneho výmenníka tepla
5 WINKLER, Ondřej Softwarová podpora výuky automatického řízení
6 KAZÁRIK, Jiří Řízení pohonu s PEM palivovým článkem
7 HÉDL, Lukáš Využití měřicí a řídicí karty dSPACE pro řízení mechatronických systémů
8 VANEKOVÁ, Katarína PID regulátory priemyselného riadiaceho systému SIMATIC
9 MURINOVÁ, Adriana Návrh a realizace programových modulů pro laboratorní modely
10 TOMALA, Michał & TOKARCZYK, Michał Robot driven by SMA wire
11 KOCIÁN, Jiří Realizace stavebnice laboratorního mobilního robota

Return to Content


April 27, 2006, 9:20 - 13:00 : S2 - Aplikovaná informatika
Room: F204 - Chairperson: Doc. Ing. Radim FARANA, CSc.

Order Authors Title
1 DOČKAL, Tomáš Počítačová podpora projektování linek pásových a hřeblových dopravníků
2 DVOŘÁK, David Grafika a interaktivní texty v elektronických učebnicích
3 JANDA, Roman Systémy pro prezentaci 3D scény
4 JURÁNEK, Martin Elektronická příručka pro vybrané funkční celky automobilu FABIE
5 ŠČEVÍK, Petr Elektronická podpora předmětu Počítačové systémy.
6 KUBÁČ, Lukáš Tvorba multimediálního výukového materiálu pro posluchače kombinovaného studia
7 LIOLIAS, Marek Možnosti vybraných technických prostředků pro prostředí virtuální reality
8 NOVOBILSKÝ, Zdeněk Počítačová podpora pro automatizované projektování těžních strojů
9 HNIK, Martin Grafická podpora návrhu web stránek v ASP.NET
10 PLANKA, Martin Učební text pro modul elektronického výukového systému
11 VAŠKO, Jakub Použití 3D digitizérů ve virtuální realitě

Return to Content


April 27, 2006, 9:20 - 13:00 : S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
Room: J223 - Chairperson: Doc. Ing. Lenka LANDRYOVÁ, CSc.

Order Authors Title
1 PAHORECKÁ, Monika Modelování vlivů demografických faktorů na vývoj průmyslové výroby
2 CHROMČÁK, Libor Řízení teploty v tepelné soustavě s programovatelným automatem SIMATIC
3 KUKUTSCH, Tomáš Aplikace virtuální reality v oblasti řízení obnovy krajiny postižené povrchovým dobýváním
4 ROA CUBILLOS, Ana Maria Speed control and service interface for hydrogen-powered car
5 TRUBÁK, Jaroslav Zobrazení provozních parametrů v důlním TP
6 PAVERA, Michael Model levitace míčku řízený pomocí PLC automatu
7 MAHDAL, Miroslav Řízení a vizualizace laboratorního modelu nádrží
8 TOMÁNEK, Martin Propojení vizualizačních systémů HMI s Databázemi
9 KAMINSKI, Adam Využití bezdrátového přenosu pro monitorování a konfiguraci řídicích systémů
10 ŠTALMACH, Jan Vizualizační 3D grafický engine

Return to Content


April 27, 2006, 9:20 - 13:00 : S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
Room: B2 - Chairperson: Mgr. Petr TIEFENBACH

Order Authors Title
1 AUGUSTYNEK, Martin Měření a vizualizace krevního tlaku
2 HLAVÁČEK, Petr Měření a analýza nerovností povrchů kovových materiálů vytvořených abrazivním vodním paprskem
3 CHARVÁTEK, Jiří Návrh akčních a měřících prvků pro část technologického procesu úpravy břidlice
4 BIĽ, Radko Inovácia riadenia mostového žeriava
5 KAŇOVSKÝ, Radek Měření 1/f šumu na luminiscenční diodě
6 PÍCHOVÁ, Kamila Vliv vlastností suspenze na užití elektrodifúzní metody při měření suspendace
7 PRAUZEK, Michal Modifikace elektronické osobní váhy pro telemedicínské aplikace
8 PUSTKOVÁ, Radka Měření a vizualizace elektrokardiografie
9 KLEČKA, Radim Ověření systému řízením jízdy automobilu metodou HIL simulací
10 KOŠINA, Tomáš Vizualizace magnetických polí
11 RADIKOVÁ, Ivana Vplyv fyzikálnych, chemických a materiálových faktorov na kvalitu a rýchlosť demineralizácie kostného tkaniva

Return to Content


April 27, 2006, 9:20 - 13:00 : S5 - Informační systémy a management
Room: J259 - Chairperson: Ing. Roman PAVLAS, Ph.D.

Order Authors Title
1 BŘEZINOVÁ, Miroslava Marketingový výzkum v hypermarketu
2 HLOCHOVÁ, Jana Marketingový výzkum v dopravním podniku
3 CHMIEL, Jakub Systémový pohled na založení společnosti s ručením omezeným
4 JANKŮ, Petra Ekonomický rozvoj městské aglomerace se zaměřením na analýzu strukturynezaměstnanosti
5 JELENOVA, Hana Ekonomický rozvoj města z pohledu vzdělanosti jeho obyvatel
6 KLEČKOVÁ, Stanislava Propagační program vybrané společnosti
7 LESŇÁKOVÁ, Lenka Ekonomický rozvoj města z pohledu jeho polohy a prostorové mobility obyvatelstva
8 MICHNA, Petr Průzkumová analýza dat vzhledem ke tvorbě statistického modelu ekonomického rozvoje města v rámci ČR
10 LAPŠANSKÝ, Zdeněk Informační podpora managementu projektů
10 REMIŠ, Martin Zkvalitnění života v Moravskoslezském kraji
11 SIROTŇÁKOVÁ, Lenka E-Marketing
12 SMOLKOVÁ, Kamila Ekonomický rozvoj městské aglomerace se zaměřením na analýzu lidských zdrojů na trhu práce
13 SOMMEROVÁ, Martina Vnitřní kontrolní systém Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě
14 ŠARMANOVÁ, Tereza Analýza nákladů

Return to Content


April 27, 2006, 9:20 - 13:00 : S6 - Informační technologie
Room: B5 - Chairperson: Doc. RNDr. Petr ŠALOUN, Ph.D.

Order Authors Title
1 SEDLÁČEK, Jiří Řízení pohybu mobilního robota mikroprocesorem Motorola
2 SNĚHOTA, Dušan Web konzola k výuce a testování SQL dotazů
3 JAROTEK, Tomáš Systém pro paralelní zpracování úloh umělé inteligence
4 MICHNA, Viktor Subsystém zpracování analogových vstupů v jazyce Java
5 KUBÁČEK, Jaroslav Užití XML – od vize k realitě
6 SIMIK, Tomáš Wireless Networking
7 LUKÁŠ, Antonín Implementace informačních technologií pro podporu týmové spolupráce na projektech
8 VAŘACHA, Pavel Syntéza neuronových sítí metodou symbolické regrese
9 TROJČÍNSKÝ, Pavel Vytvoření komplexní demonstrační aplikace pro vizualizační systém B&R 120
10 KOČICA, Aleš Počítačové rozpoznávání obrazu v laboratorním měření
11 JAROŠ, Milan Grafický informační systém školy VŠB-TUO

Return to Content


Output from web system prepared on: 27.4.2006 20:00
In case of problems contact our webmaster