STOČ 2006

27. 4. 2006 - VŠB-TU Ostrava


List of papers

A B C D H J K L M N P R S T V W


A

Authors Title Number
AUGUSTYNEK, Martin Měření a vizualizace krevního tlaku 43

Return to List of papers

B

Authors Title Number
BIĽ, Radko Inovácia riadenia mostového žeriava 33
BŘEZINOVÁ, Miroslava Marketingový výzkum v hypermarketu 6

Return to List of papers

C

Authors Title Number
CHARVÁTEK, Jiří Návrh akčních a měřících prvků pro část technologického procesu úpravy břidlice 47
CHMIEL, Jakub Systémový pohled na založení společnosti s ručením omezeným 3
CHROMČÁK, Libor Řízení teploty v tepelné soustavě s programovatelným automatem SIMATIC 25

Return to List of papers

D

Authors Title Number
DOČKAL, Tomáš Počítačová podpora projektování linek pásových a hřeblových dopravníků 39
DVOŘÁK, David Grafika a interaktivní texty v elektronických učebnicích 2

Return to List of papers

H

Authors Title Number
HÉDL, Lukáš Využití měřicí a řídicí karty dSPACE pro řízení mechatronických systémů 63
HLAVÁČEK, Petr Měření a analýza nerovností povrchů kovových materiálů vytvořených abrazivním vodním paprskem 27
HLOCHOVÁ, Jana Marketingový výzkum v dopravním podniku 26
HNIK, Martin Grafická podpora návrhu web stránek v ASP.NET 70
HUSNÍK, Radim Regulace teploty v tepelné soustavě s využitím Matlab RT toolboxu 48

Return to List of papers

J

Authors Title Number
JANČOVÁ, Katarína Riadenie laboratórneho výmenníka tepla 24
JANDA, Roman Systémy pro prezentaci 3D scény 44
JANKŮ, Petra Ekonomický rozvoj městské aglomerace se zaměřením na analýzu strukturynezaměstnanosti 8
JAROŠ, Milan Grafický informační systém školy VŠB-TUO 23
JAROTEK, Tomáš Systém pro paralelní zpracování úloh umělé inteligence 9
JELENOVA, Hana Ekonomický rozvoj města z pohledu vzdělanosti jeho obyvatel 22
JURÁNEK, Martin Elektronická příručka pro vybrané funkční celky automobilu FABIE 66

Return to List of papers

K

Authors Title Number
KAMINSKI, Adam Využití bezdrátového přenosu pro monitorování a konfiguraci řídicích systémů 56
KAŇOVSKÝ, Radek Měření 1/f šumu na luminiscenční diodě 52
KAZÁRIK, Jiří Řízení pohonu s PEM palivovým článkem 29
KIJONKA, Martin Autonomní plavidlo s využitím GPS 55
KLEČKA, Radim Ověření systému řízením jízdy automobilu metodou HIL simulací 54
KLEČKOVÁ, Stanislava Propagační program vybrané společnosti 20
KOCIÁN, Jiří Realizace stavebnice laboratorního mobilního robota 10
KOČICA, Aleš Počítačové rozpoznávání obrazu v laboratorním měření 57
KOŠINA, Tomáš Vizualizace magnetických polí 51
KUBÁČ, Lukáš Tvorba multimediálního výukového materiálu pro posluchače kombinovaného studia 19
KUBÁČEK, Jaroslav Užití XML – od vize k realitě 67
KUKUTSCH, Tomáš Aplikace virtuální reality v oblasti řízení obnovy krajiny postižené povrchovým dobýváním 40

Return to List of papers

L

Authors Title Number
LAPŠANSKÝ, Zdeněk Informační podpora managementu projektů 61
LESŇÁKOVÁ, Lenka Ekonomický rozvoj města z pohledu jeho polohy a prostorové mobility obyvatelstva 5
LIOLIAS, Marek Možnosti vybraných technických prostředků pro prostředí virtuální reality 45
LUKÁŠ, Antonín Implementace informačních technologií pro podporu týmové spolupráce na projektech 71

Return to List of papers

M

Authors Title Number
MAHDAL, Miroslav Řízení a vizualizace laboratorního modelu nádrží 49
MICHNA, Petr Průzkumová analýza dat vzhledem ke tvorbě statistického modelu ekonomického rozvoje města v rámci ČR 59
MICHNA, Viktor Subsystém zpracování analogových vstupů v jazyce Java 18
MURINOVÁ, Adriana Návrh a realizace programových modulů pro laboratorní modely 62

Return to List of papers

N

Authors Title Number
NOVOBILSKÝ, Zdeněk Počítačová podpora pro automatizované projektování těžních strojů 38

Return to List of papers

P

Authors Title Number
PAHORECKÁ, Monika Modelování vlivů demografických faktorů na vývoj průmyslové výroby 4
PAVERA, Michael Model levitace míčku řízený pomocí PLC automatu 17
PÍCHOVÁ, Kamila Vliv vlastností suspenze na užití elektrodifúzní metody při měření suspendace 68
PLANKA, Martin Učební text pro modul elektronického výukového systému 46
PRAUZEK, Michal Modifikace elektronické osobní váhy pro telemedicínské aplikace 16
PUSTKOVÁ, Radka Měření a vizualizace elektrokardiografie 50

Return to List of papers

R

Authors Title Number
RADIKOVÁ, Ivana Vplyv fyzikálnych, chemických a materiálových faktorov na kvalitu a rýchlosť demineralizácie kostného tkaniva 28
REMIŠ, Martin Zkvalitnění života v Moravskoslezském kraji 15
ROA CUBILLOS, Ana Maria Speed control and service interface for hydrogen-powered car 30

Return to List of papers

S

Authors Title Number
SEDLÁČEK, Jiří Řízení pohybu mobilního robota mikroprocesorem Motorola 31
SIMIK, Tomáš Wireless Networking 34
SIROTŇÁKOVÁ, Lenka E-Marketing 35
SMOLKOVÁ, Kamila Ekonomický rozvoj městské aglomerace se zaměřením na analýzu lidských zdrojů na trhu práce 7
SNĚHOTA, Dušan Web konzola k výuce a testování SQL dotazů 69
SOMMEROVÁ, Martina Vnitřní kontrolní systém Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě 72
ŠARMANOVÁ, Tereza Analýza nákladů 13
ŠČEVÍK, Petr Elektronická podpora předmětu Počítačové systémy. 65
ŠTALMACH, Jan Vizualizační 3D grafický engine 14

Return to List of papers

T

Authors Title Number
TOMALA, Michał & TOKARCZYK, Michał Robot driven by SMA wire 64
TOMÁNEK, Martin Propojení vizualizačních systémů HMI s Databázemi 37
TROJČÍNSKÝ, Pavel Vytvoření komplexní demonstrační aplikace pro vizualizační systém B&R 120 58
TRUBÁK, Jaroslav Zobrazení provozních parametrů v důlním TP 1

Return to List of papers

V

Authors Title Number
VALAS, Martin Softwarová podpora výuky základů automatizace 53
VANEKOVÁ, Katarína PID regulátory priemyselného riadiaceho systému SIMATIC 12
VAŘACHA, Pavel Syntéza neuronových sítí metodou symbolické regrese 60
VAŠKO, Jakub Použití 3D digitizérů ve virtuální realitě 11

Return to List of papers

W

Authors Title Number
WINKLER, Ondřej Softwarová podpora výuky automatického řízení 42

Return to List of papers


Output from web system prepared on: 27.4.2006 20:00
In case of problems contact our webmaster