Principia Cybernetica 2005

Konference kateder automatizace a kybernetiky

technických vysokých škol a univerzit České republiky a Slovenské republiky

7. - 9. září 2005

FS

Pořadatelé:

Katedra automatizační techniky a řízení VŠB-Technická univerzita Ostrava

Setkání kateder je součástí Mezinárodní vědecké konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní.

Kontaktní adresa

Prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
vedoucí Katedry ATŘ FS VŠB-TUO, odborný garant
Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava-Poruba, 708 33
E-mail: fs55-s4@vsb.cz
Fax: 59 691 6129

Webmaster: Marek Babiuch