XXX. ASR '2005 Seminar

29. 4. 2005 - VŠB-TU Ostrava


Programme

S6 Poster
April 29, 2005, 9:20 - 10:40 : S2 Morning program 1 - in Czech
April 29, 2005, 9:20 - 10:40 : S1 Morning program 1 - in English
April 29, 2005, 11:00 - 12:30 : S4 Morning program 2 - in Czech
April 29, 2005, 11:00 - 12:30 : S3 Morning program 2 - in English
April 29, 2005, 13:30 - 15:00 : S5 Afternoon Program


S6 Poster

Order Authors Title
  BABIUCH, Marek What Can We Expect In ASP.NET 2.0?
  DOLEŽEL, Petr & VAŠEK, Vladimír The Optimization of Modules for M68HC08
Optimalizace modulů pro M68HC08
  ELIAŠ, Jozef & SALOKY, Tomáš Application of Mobile Robots in Inter–operational Transport
Aplikácia mobilných robotov v medzioperačnej doprave
  FARANA, Radim Department and Faculty Information Systems Developed at the Department CSI VSB-TU Ostrava
Informační systémy katedry a fakulty budované na katedře ATŘ VŠB-TU Ostrava
  FOJTÍK, David Innovations of Microsoft Visual Basic .NET 2005 language
Inovace v jazyce Visual Basic .NET 2005
  FORMÁNEK, Ivo Intelligent Field Instruments and FDT/DTM Standard
Inteligentní polní instrumentace a FDT/DTM standard
  GALLOVÁ, Štefánia Uncertainty and Vagueness of Reasoning
  HALAJ, Martin, GROS, Peter & KUREKOVÁ, Eva Testing of the Repeated Accuracy of Positioning of the Plasma Cutting Head
  JENDRYŠČÍK, Miloš & BURÝ, Alois Modelling of Selective Mining and Homogenisation at Deep Mines
Modelování selektivního odtěžení a homogenizace na hlubinných dolech
  KOČÍ, Petr Noise Measurement
Měření hluku
  KOSTÍK, Ľuboš & SALOKY, Tomáš Algorithms of Machine Learning in Robot Navigation
Algoritmy strojového učenia v navigácií robotov
  KOVÁČ, Jozef, LÍŠKA, Ondrej & PEČOVSKÁ, Karin Modeling of the Cell Structures of Robotized Systems
  KOVÁČ, Jozef, MADARÁSZ, Ladislav, LÍŠKA, Ondrej & ANDOGA, Rudolf Application of Cognitive Model of Visual Attention in Automatic Assembly
  KULHÁNEK, Jiří Taking Advantages of Virtual Computers in Education
  KULHÁNEK, Jiří & TOMČÍK, Petr Measurement of Quick Temperature Process upon a Test of Metal Materials
  MAXIM, Vladislav & BOSÁK, Martin Energy Parameters Control of the Cogeneration Units with Combustion Engine
  MIZERA, Roman Modification of Symmetric Optimum Method
  MORAES, Flavio Santos & MIZERA, Roman Advances Models Laboratory Web Support
  MORÁVKA, Jan & MICHALEK, Karel IIdentification of Phenomena in Tundish by Means of Non-standard Model
Identifikace dějů v mezipánvi pomocí nestandardního modelu
  NEUSTUPA, Zdeněk Opencast Mining Technology Visualization and Control
  PLUTA, Marek Voice-command Control System
  PUSTKA, Martin Measuring of Certain Characteristics in IP Networks
  SALOKY, Tomáš & PITEĽ, Ján Adaptive Control of Heating Process with Outdoor Temperature Compensation
  SALOKY, Tomáš & ŠEMINSKÝ, Jaroslav Project of Laboratory of Systems with Artificial Intelligence
  SMUTNÝ, Lubomír Instrumentation and Program Support of Laboratory Hot-air Stand
  SZABADOS, Lórant & LÍŠKA, Ondrej Smart Sensor Networks (Principles, Evolution Trends, Applications)
  ŠEMINSKÝ, Jaroslav Progress of Design Theory
  ŠKUTA, Jaromír Control and Monitoring of Alarm Using PIC16F84A Micro-controller
  THOMSON, Avril, STONE, Angela & GRANT, Richard MPill Development and Implementation of a Strategy for Effective Distributed Collaborative Design in SME’s
  VÍTEČKOVÁ, M.&VÍTEČEK, A. Experimental Plant Identification by Relay Method
  WAGNEROVÁ, Renata Hot-Air Aggregate Control Design
  WOJCIASZYK, Petr Smart Sensors and Wireless Networks
Inteligentní senzory a bezdrátové sítě
  WOLF, Petr, VESELÝ, Ivo, WOLF, Jan & MACHULA, Pavel Information Technology Supports Process Management
1 DOLINAY, Jan & VAŠEK, Vladimír Modernization of Laboratory of Recycling Technology
Nové vybavení laboratoře recyklačních technologií
3 DOLINAY, Viliam, VAŠEK, Vladimír & ZLÍNSKÝ, Vladimír Computer Interpretation of Hearing Loss Based on Fowler Method
Počítačová implementace vyšetření sluchu založená na Fowlerově metodě
5 DOSTÁLEK, Petr & VAŠEK, Vladimír Assembly Language Program Portability between Incompatible CPUs
Přenositelnost programů v jazyce symbolických adres mezi nekompatibilními procesory

Return to Content


April 29, 2005, 9:20 - 10:40 : S2 Morning program 1 - in Czech
Room: J259 - Chairperson: Doc. Šeminský, Prof. Taufer

Order Authors Title
1 KEDROŇ, Ivan & PAVLAS, Roman Development and Implementation of Intranet in Industrial Company
Vývoj a implementace intranetu v průmyslovém podniku
2 KLATIL, Pavel Computer - aided Analysis of Electrical Measurements Accuracy
3 KUPCZAK, Marek Using the Discrete Wavelet Transforms for De-noising in DSP
4 MACHULA, Pavel SQL Based Fuzzy Control
5 VANČURA, Vladislav Identification Coefficient of „Diffusion“ on Gassy Mine
6 POPEK, J. Signal processing in Python
Zpracování signálů v jazyce Python

Return to Content


April 29, 2005, 9:20 - 10:40 : S1 Morning program 1 - in English
Room: NK325 - Chairperson: Prof. Irgens, Ing. Landryová

Order Authors Title
1 AHMED, Mustafa, M.A. Aging Characteristics of Green-emitting Zn2GeO4:Mn Alternating-current Thin-film Electroluminescent Devices
2 EL-FAKHRI, Salem Dielectric Properties of Butadiene Oligomers
3 PFEIFER, Gert, FETZER, Christof & JIM, Trevor Using SSL for Secure Domain Name System (DNS) Transactions
4 Riham Adel Hassan Sayed Ahmed Future Prospect towards a Customer-Driven Approach in Egyptian Higher Education Institutions
5 KALA, Jaroslav Control of Dynamics of SPM Probes for Non-destructive Defectoscopy
6 S el Araby, A Labib, C Irgens The importance of HACCP Quality Standards for the Egyptian Food Processing Industry

Return to Content


April 29, 2005, 11:00 - 12:30 : S4 Morning program 2 - in Czech
Room: J259 - Chairperson: Doc. Vítečková, Doc. Gallová

Order Authors Title
1 DLOUHÁ, Dagmar The Program “Cutting Pattern”
2 BOHUŠ, Michal & KOPP, Petr The View of Control Charts Used in Various Situations within the Framework of Statistical Process Control and Their Application in Excel Přehled regulačních diagramů pro různé situace v rámci statistické regulace procesu a možnost jejich aplikace
3 BALŠÁNEK, Miroslav Implementation of C Language and ASIX Modules into the Programming of PIC Microcontrollers
Implementace jazyka C a modulů ASIX do programování mikrokontrolérů PIC
4 GALUŠKA, Aleš Wireless Connection in Industry Control Systems
5 JENDRYŠČÍK, Miloš he Model of Supplying Working Places with Material at the ČSA Mine
Model zásobování materiálem a důlní výstroji na Dole ČSA
6 LIČEV, Lačezar & PAJUREK, Ivo FOTOM – a System for Photogrammetrical Image Analysis
FOTOM – systém pro fotogrammetrickou analýzu obrazu

Return to Content


April 29, 2005, 11:00 - 12:30 : S3 Morning program 2 - in English
Room: NK325 - Chairperson: Prof. Smutný, Doc. Kureková

Order Authors Title
1 STONE, Angela, YAN, Xiu & ION, Bill Management of Industry Led Collaborative Student Projects
1 WANG, Dongbo, YAN, Xiu-Tian, WILLIAM, J. Ion, WANG, Runxiao & TONG, Xufeng An Approach to a Web-based Flexible Workflow Modeling
2 S el Araby, M abdel Ghani, C Irgens Towards manufacturing firm sustainability throughout a framework of a Total Management Quality (TMQ) version of Total Quality Management (TQM) articulated for developing countries – A case study in Egypt
3 RUSAKIEVIČ, Anton & STÝSKALA, Vítězslav Development of Statistical Model of the Three-coordinate Monitoring System of Rocket Projectile
4 SMUTNÝ, Pavel Web Content Management System and their Application in Portal e-Automatizace
Webové redakční systémy a jejich aplikace v portálu e-Automatizace
5 LENČÁK, Peter & LÍŠKA, Ondrej Flight Control of Unmanned Aerial Vehicle and Models of Control
6 MAKOVNÍK, Radoslav & LÍŠKA, Ondrej Perspective of Using Simulation Methods

Return to Content


April 29, 2005, 13:30 - 15:00 : S5 Afternoon Program
Room: NK325 - Chairperson: Dr. Pluta, Dr. Babiuch

Order Authors Title
2 HORVÁTH, Juraj & ZOLOTOVÁ, Iveta Comparison of Two Clustering Methods in Image Segmentation
4 SZAPPANOS, Tibor, ZOLOTOVÁ, Iveta & LANDRYOVÁ, Lenka Distributed Data Mining and Data Warehouse
6 KLIMÁNEK, David & ŠULC, Bohumil Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms
7 ŠREK, Petr Monitoring Users Activities
7 ŠVEC, Petr Using flocking Algorithm and Voronoi Diagram for Motion Planning of a Swarm of Robots
Plánování pohybu skupiny robotů pomocí flocking algoritmu a Voroného diagramů
7 VRÁNA, Stanislav & ŠULC, Bohumil Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks

Return to Content


Output from web system prepared on: 2.5.2005 10:51:04
In case of problems contact our webmaster