XXX. Seminář ASŘ 2005

Integrated Production Management

28. - 29. dubna 2005


IFIP Pořadatelé

Katedra automatizační techniky a řízení VŠB-Technická univerzita Ostrava

SmS VTSaP, Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava

International Federation for Information Processing


Informace o semináři


Webmaster: Radim Farana